6 dní stvoření

9. února 2012 v 22:48 | Milan |  Pro Křesťany

6 Dní stvoření

Citované Písmo podle NKJV, B-21 a BK, pokud neuvedeno jinak.

Dnes je velice aktuální debata ohledně Genesis 1-11. Opravdu Bůh stvořil Zemi a vesmír za pouhých šest dní? Opravdu byla potopa celosvětová? Opravdu pocházíme z Adama a Evy? Opravdu Bůh řekl...? (Gen 3:1). Jak mohly všechny lidské rasy vzniknout z jednoho páru? Může někdo brát křesťany vážně, když tvrdohlavě staví svou slepou víru proti přesvědčivým vědeckým poznatkům?

Je bezpochyb, že křesťané jsou pod silným tlakem vědeckých poznatků, které staví Genesis 1-11 proti vědecky podložené evoluci. Četl jsem různé články na toto téma a většinou to vypadá tak, že evoluce je vědecká, zatímco biblický koncept stvoření je tmářský. Běžný čtenář si pak bez problémů utvoří svůj názor - když je evoluce vědecká a například šest dní stvoření světa vyžaduje slepou víru, není v podstatě o čem mluvit. Ale ne tak rychle...

Pokrokoví křesťané totiž našli řešení. Theistickou evoluci. Jiní přišli s pojmem "evoluční stvoření." Myslí si, že šest dní stvoření nebylo skutečných šest dvacetičtyř-hodinových dní, ale šest "velice dlouhých" období. Kdo říká, že Bůh nemohl použít ke svému stvoření evoluci, tím spíš, když je evoluce vědecká? Zdá se to tak jasné, že. Ale přece jen mě napadá pár všetečných otázek.

1. Jak spolehlivá je vlastně věda?
I když má lidstvo z vědy nepopíratelný užitek (a také zbraně hromadného ničení), to neznamená, že věda je neomylná. Věda starověku učila, že zeměkoule je podpíraná na hřbetu obrovského slona. Věda středověku tvrdila, že země je placatá. O něco později, když věda přišla na to, že země placatá není, tak alespoň učila, že se Slunce otáčí kolem země. Nedávná věda učila, že rychlost světla je konstantní. Dnes se ozývají hlasy, že rychlost světla se mění. Příkladů, kdy byla věda neomylná, jen dokud nepřišla na něco nového, je bezpočet. Pokud někdo nevěří, že věda není neomylná, ať si zajde do technické knihovny. Já si dovolím udělat závěr, že i když věda tvrdí, že zeměkoule je stará nějakých 4,3 miliardy let, nemáme žádné záruky, že za pár let věda nepřijde s něčím jiným.

2. Proč věda změnila velikost "superhmoty?"
Za mě se ve školách učilo, že superhmota obrovské hustoty, velikosti pomeranče, se strašně rychle točila, až explodovala... a vznikl vesmír a naše matička Země. Nedávno jsem viděl učebnici pro základní školy a tam se učilo, že superhmota velikosti tečky se strašně rychle točila.... Takže se věda za pár dekád trochu poopravila a ze superhmoty velikosti pomeranče udělala superhmotu velikosti tečky. Jak si tedy mohu být jistý, že to, jak věda časuje stáří Země dneska, se za pár dekád také nezmění?

3. Kdo potřebuje víc víry - křesťan nebo ateista?
Čemu je těžší věřit - že ten obrovský vesmír kolem nás vznikl ze superhmoty - velikosti tečky; anebo že ten obrovský vesmír stvořil Všemocný Bůh? Kde je vůbec nějaký opravdu vědecký podklad pro tvrzení, že celý ten obrovský vesmír s nespočetným množstvím obrovských hvězd, planet, galaxií, měsíců, černých děr... byl před Velkým třeskem narván do superhmoty velikosti tečky?! Hello!? A kdo nebo co vlastně způsobilo ten Velký třesk, a kde se vzala ta superhmota velikosti tečky? Který ateista si troufá dát na takové otázky uspokojující vědeckou odpověď?

4. Je theistická evoluce logická?
Připadá mi, že liberální křesťané jsou přesvědčeni, že na to vyzráli. Co by se hádali s "vědecky" podloženými argumenty evolucionistů. To je přece prohraná bitva. Prostě Bůh si tu evoluci použil a je to. Jenže Bůh a evoluce se vzájemně vylučují. Proponenti evoluce přece jasně tvrdí, že vše se vyvinulo náhodně, za hrozně dlouhou dobu a tak jsme ke stvoření světa Boha nepotřebovali, tudíž žádný Bůh není. Křesťané věří, že Bůh stvořil zemi, vesmír a člověka, tudíž žádná evoluce není. Je tedy vůbec možné nějak sloučit tyto dva protichůdné systémy dohromady?
Protože dnes i mnoho křesťanů má své pochyby o Boží inspiraci a neomylnosti Bible, nejdříve bych rád odkázal nevěřící Tomáše na souhrn poznatků o Bibli v dvojdílné přednášce nazvané "Co je Bible?" (www.ccroudnice.com ). A protože je prokazatelné, že Bible je jediná kniha mezi lidmi, kterou napsal "někdo z vesmíru," (tj. všemocný Bůh Stvořitel, ne nějací "Marťani,"), připadá mi moudré postavit autoritu toho, co prohlásil Bůh, nad vědecká poznání chybujících lidí. Není snad pravá věda jen proces, kterým lidé objevují "jak to Bůh udělal?"

5. Neodporuje konceptu theistické evoluce (evolučního stvoření) samotná Bible?

A: Genesis 1: 11-19: Bůh stvořil zeleň třetí den, ale zdroje světla (slunce, měsíc, hvězdy) čtvrtý den. Evoluce by nemohla fungovat, protože zeleň potřebuje k fotosyntéze světlo, které v den stvoření zeleně ještě nebylo stvořeno. Vzhledem k tomu, že theističtí evolucionisté tvrdí, že "den" je hodně dlouhá doba, žádná rostlina nemůže žít bez světla "hodně dlouhou dobu." Theistická evoluce by ztroskotala už na třetím "dni" stvoření.

B: "A tak večer a ráno byly prvním dnem.... (Gen 1:5, KJB). Že by Bůh theistickým evolucionistům v Bibli nepožehnal? Nepopsal Bůh záměrně každý den začátkem a koncem - večer a ráno - první den... večer a ráno - šestý den..., aby se jim vysmál? Proč se hebrejské slovo pro den "jóm" v Bibli běžně používá pro označení 24 hodinového dne, ale v Gen 1 by to měla být "velice dlouhá doba?"

C: Jn 1:3, NKJ: Všechny věci byly stvořeny skrze Něho a bez Něho nebylo uděláno nic z toho, co je stvořeno. Jak by mohlo být všechno stvořeno skrze Něj, kdyby to ponechal náhodné evoluci? Ale protože místo nečinného přihlížení evoluci Bůh všechno stvořil skrze své mocné Slovo, evoluce nemohla fungovat. Pokud je evoluce pravda, tak je Bible lež. Pokud je Bible pravda, tak je evoluce lež. Evoluce a Stvoření tudíž nemohou existovat bok po boku.

D: Podle evoluce se život vyvíjel ve stádiích, vědou nazvaných: ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci.
Podle evoluce ptáci existovali až dávno potom, co se vyvinuly ryby. Ale v poselství od Boha, v Gen 1:20 stojí, že Bůh stvořil ptáky ve stejný den jako ryby, ne později. Žádná evoluce.


SOUHRN:


Buď je pravda Stvoření popsané v Bibli nebo evoluce, ale rozhodně ne obojí, jak učí koncept theistické evoluce. Bible a teorie evoluce se vzájemně vylučují, proto theistická evoluce je logický a nebiblický nesmysl. Navíc bůh, který dal přednost evoluci před svou tvůrčí mocí, není všemocný, tvořivý, ani osobní, což je v rozporu s Jeho charakterem popsaným v Bibli. Bohužel jediné, co zastánci theistické evoluce dokazují je, jak málo znají Boží Slovo a proto je jejich víra malá. Těžko můžete mít silnou víru v něco, co málo znáte.

"Víra pochází ze slyšení zprávy a tou zprávou je Boží slovo" (Řím 10:17).

Pří 30:5-6: KAŽDÉ slovo Boží je čisté; On je štítem těm, kdo v Něho vloží svou důvěru.

Nepřidávej k Jeho slovům, nebo tě pokárá, a budeš shledán lhářem. (NKJ).

Co k tomu dodat? Když každé slovo Boží je čisté, tak je každé čisté. Buď člověk věří celé Bibli, a má ryzí víru nebo si vybírá jen to, co se mu hodí, a podle toho pak ta jeho "víra" vypadá. Nakonec bude shledán lhářem.

6. Něco navíc:

A: Když Bůh stvořil člověka už dospělého, stromy zřejmě vzrostlé, zvířata dospělá, atd. kdo říká, že Bůh nemohl stvořit skály a horniny například "40-80 miliónů" let "starých?"

B: Metody datování, alespoň některé, jsou nepřesné.
Například vědec při datování určitého předmětu musí v přístroji zadat rozmezí datování. Mohl by například zadat 3000 až 6000 let, ale když je evolucionista, tak samozřejmě musí zadat CO JEMU DÁVÁ SMYSL, tudíž rozmezí 30-60 MILIÓNŮ let. PŘESTO JSOU NEBO ALESPOŇ BYLY TYTO METODY PROSAZOVÁNY JAKO NEOMYLNÉ!!! Někdo tu má dvojí metr! Bylo též prokázáno, že přístroj např. určil věk několik desítek let staré židle na 2-3000 let. Jinému člověku za domem doslova zkameněly zapomenuté okurky ve sklenici za pouhých několik měsíců, ne miliónů let.

C: "Bez víry není možné se Bohu zalíbit" (Žid 11:6).
Kdo nám chce namluvit, že večer neznamenalo v Gen 1 večer, ráno neznamenalo ráno, a den neznamenal den, ať raději tu Bibli odloží, protože bez víry mu stejně Bible k ničemu není. Křesťanství je záležitost víry, založené na tom, co Bůh řekl v Bibli. Není to víra slepá, ale rozumná, protože je prokazatelné, že Bible je poselství od Boha, které lidstvu předal skrze zbožné muže. Křesťanství není záležitost "víry" podle svých názorů.

I když se dá všemožně dokázat, že Ježíš vskutku vstal z mrtvých, stejně tomu bude věřit jenom ten, kdo tomu věřit chce. Podobně je to s Genesis 1-11. Pokud si liberální křesťané udělají z Bible trhací kalendář tím, že sedí nad Biblí jako soudci a říkají si: "Tomuhle věřím, tomuhle nevěřím...," jejich víra je pouze tak silná jako jejich nejslabší článek víry v Bibli. A pokud nevěří Genesis 1-11, jejich víra má silně narušené základy. Pokud nevěří, že Bůh stvořil zemi, vesmír a člověka za šest dvaceti-čtyř hodinových dní, jejich Bůh není všemocný - a také je to pak vidět na jejich životech slabé víry.

D: Proč tolik lidí raději věří v evoluci (ano, i evoluce vyžaduje víru, a daleko větší). Evoluce nabízí hříšným lidem "únik" od Boha, který je bude soudit - tedy alespoň jsou o tom přesvědčeni. Ve skutečnosti mohou od Boha sice utíkat, ale nemají se kam schovat. Bůh je vidí všude - například Žalm 139. Stát učení evoluce ochotně podporuje, protože je snažší vládnout lidem, kteří věří, že pocházejí z opice a leckdy se podle toho chovají, než vládnout lidem, kteří věří, že je stvořil Všemocný Stvořitel a dal jim do vínku svobodu a určitá důstojná práva, která si nechtějí nechat odepřít.

E: Problém lidí však není "jak to Bůh stvořil?", ale "jak to člověk zkazil!" Naštěstí každý člověk má kdykoliv příležitost svou chybu napravit a usmířit se s Bohem, který se na nás hněvá kvůli našim hříchům. Hněvá se, ale především nabízí odpuštění. Jak? Pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista (Sk 20:21). Více info na www.ccroudnice.com . Apoštol Pavel nám vzkázal: Přezkoumávejte se, jestli jste ve víře! (2 Kor 13:5).

F: Kdo říká, že Bůh nemohl zabudovat různé lidské rasy do genetického kódu Adama a Evy, který se přenesl skrze Noémovu rodinu do civilizace po Potopě? Nikdo ostatně neví, jestli Adam s Evou byli bílí, hnědí, žlutí nebo černí a nikdo neví, jestli jejich potomci byli stejní, nebo předchůdci dnešních ras.

G: Pokud potopa nebyla celosvětová, jak vysvětlíme např. zkameněliny mořských živočichů na Mt. Everestu?

Zatímco si mysleli, že jsou chytří, stali se z nich blázni - Řím 1:22.


ZÁVĚR


Nemusím být vědec, abych si nevšiml, že se věda občas mýlí. Proto musím brát vědecké datování země i vesmíru s rezervou. Na druhou stranu je prokazatelné, že Bibli napsal Bůh skrze zbožné muže a tak nám předal poselství, které by měl znát každý člověk. V tom poselství nám mj. sdělil, že stvořil nejprve zemi, zeleň, potom hvězdy a potom zvířata s člověkem - vše za šest dní a podle Jeho datování je země stará přibližně 6000 let. Jeho tvrzení je věrohodnější, než tvrzení chybujících lidí, protože je Bůh. Koncept slova Bůh představuje svrchovanou všemocnou tvůrčí bytost. Moudrý člověk by tedy měl věřit víc tomu, co řekl vševědoucí Bůh, než tomu, co říkají chybující, hříšní lidé.

Koncept, že Bůh použil ke stvoření evoluci, má prohnilý základ hned dvakrát - nespolehlivou vědu a také odporuje Písmu. Theistická evoluce anuluje Adama a Evu, naše konkrétní předky, kteří padli do hříchu, který jsme po nich zdědili - hřích, kvůli kterému Ježíš zemřel. Když se "zbavíte" Adama a Evy, pak není "dědičný hřích" a pak už je "všechno možné," (jak dále prznit Bibli). Je ironické, že sám theistický evolucionista (a evoluční kreacionista - Bože, s čím lidé ještě nepřijdou) je svou pouhou existencí důkazem, že existoval jeho otec, dědeček, pradědeček... a Adam a Eva. Záležitostí víry není jen křesťanství, ale i evoluce! A je snadnější věřit neomylnému Bohu než chybujícím lidem. Proto nemám problém věřit Bohu, když řekl, že všechno stvořil za šest dní. Nemusím to analyzovat, pitvat, ani překrucovat. Vím, (ne na základě slepé víry, ale na férové a odborné analýze Božího Slova), že Bůh nemůže lhát, že KAŽDÉ jeho slovo je čisté a nemám k Jeho slovům nic přidávat, abych nebyl shledán lhářem.

Hlavní poselství Bible je však záchrana nás, ztracených lidí, od věčného utrpení za naše hříchy. Tím, že hřešíme, porušujeme Boží zákon a dopouštíme se v Božích očích zločinu (1 Jn 3:4), který On, spravedlivý Bůh, musí potrestat, i když má nás rád. Ale protože nás má rád, nabízí nám odpuštění (Jn 3:16). Kdo toto odpuštění přijme a žije podle toho, přešel od věčného utrpení k věčnému, blahodárnému životu.

"Mzdou hříchu je smrt, ale milost Boží je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.1 Proto čiňte pokání a obraťe se, aby vaše hříchy byly vymazány.2 Protože pokud svými ústy vyznáte Pána Ježíše a uvěříte v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budete zachráněni.3 Potom ... Ježíš řekl: ani já tě neodsuzuji: jdi, a už nehřeš.4

Řím 8:5-11, NKJ: 5Protože ti, kteří žijí podle těla, myslí na věci těla, ale ti, kteří žijí podle Ducha, myslí na věci Ducha. 6Tudíž tělesné smýšlení je smrt; ale duchovní smýšlení je život a pokoj. 7Protože tělesná mysl je v nepřátelství proti Bohu; neboť se nepoddává zákonu Boha, ani vskutku nemůže. 8Potom ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. 9Ale vy nejste v těle ale v Duchu, pokud opravdu ve vás Duch Boží přebývá. Pokud však někdo Ducha Kristova nemá, tak Mu nepatří. 10Pokud Kristus ve vás je, tělo je mrtvé kvůli hříchu, ale Duch je život kvůli spravedlnosti. 11Jestli Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých ve vás přebývá, Ten, který vzkřísil Krista z mrtvých, dá život také vašim smrtelným tělům skrze Ducha, který ve vás přebývá.

Pozn: KJB = Bible krále Jakuba (1611); NKJ = New King James Bible = Nový překlad Bible krále Jakuba, která byla anglickým protějškem Bible Kralické.

1Římanům 6:23; 2Skutky 3:19; 3Římanům 10:9; 4Jan 8:11; NKJ.


© 2012 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama