Evangelium pro každého

9. února 2012 v 22:46 | Milan |  Pro Křesťany

Evangelium pro každéhoJedete autobusem a sedíte vedle intelektuála. Usmějete se a řeknete: "Dobrý den. Četl jste tohle? To je evangelium." Podáte mu traktát. Intelektuál odpoví: "Já zastávám evoluci. Silně se přikláním ke kontroverzní spontánní regeneraci a ke kvantitativní embryonické teorii kosmologické fyziky." Nenechte se intimidovat jeho velkými slovy. Jednoduše odpovězte: "Myslíte si, že jste dobrý člověk?" Nejspíš odpoví, že je. Projděte s ním Desatero přikázání, aby porozuměl Božímu měřítku pro dobro. Začněte otázkou: "Řekl jste někdy lež?....." Pokud během konverzace připomene, že na Boha nevěří, požádejte ho, aby vás nechal pokračovat pro případ, že by Bůh existoval.
Jedete autobusem a sedíte vedle homosexuála. Usmějete se a řeknete: "Dobrý den. Četl jste tohle? To je evangelium." Podáte mu traktát. Homosexuál odpoví: "Já jsem homosexuál a vím, že mě Bůh takto stvořil." Nenechte se intimidovat jeho názory. Jednoduše odpovězte: "Myslíte si, že jste dobrý člověk?" Nejspíš odpoví, že je. Projděte s ním Desatero přikázání, aby porozuměl Božímu měřítku pro dobro. Začněte otázkou: "Řekl jste někdy lež?....."

Jedete autobusem a sedíte vedle Jehovisty. Usmějete se a řeknete: "Dobrý den. Četl jste tohle? To je evangelium." Podáte mu traktát. Jehovista odpoví: "Já jsem svědek Jehovův a vím, že Ježíš není Bůh." Nenechte se intimidovat jeho teologií. Jednoduše odpovězte: "Myslíte si, že jste dobrý člověk?" Nejspíš odpoví, že je. Projděte s ním Desatero přikázání, aby porozuměl Božímu měřítku pro dobro. Začněte otázkou: "Řekl jste někdy lež?....."

Zřejmě jste si všimli, že tento model se dá aplikovat na každého. Je nutné si uvědomit, že lidská mysl je v rebelii proti Bohu a nechce se podrobit Jeho Zákonu. (Římanům 8:7). Pokud chceme evangelizovat lidi efektivně, musíme oslovit něco, co máme s tím člověkem společného, a podle čeho můžeme vysvětlit, jak Zákon přináší vědomí hříchu (Římanům 3:19-20). Touto společnou půdou je lidské svědomí (Římanům 2:15). Ježíš též používal při svědčení Zákon (Např. Marek 10:17-21).
Mame přirozenou tendenci komplikovat evangelium tím, že oslovujeme témata, která nemají nic společného se spásou. Ocitneme se v zajetí často nekonečné intelektuální debaty, místo abychom oslovili svědomí (vědomí hříchu).

Bůh dal lidem "s-vědomí" aby je varovalo před porušováním Božího Zákona (Exodus 20). Když lidé Boží Zákon poruší, dělají to vědomě. "S-vědomí" je varuje a při Posledním soudu bude jejich vlastní svědomí svědčit proti nim.
Hříšná lidská mysl se chce s Bohem hádat o Jeho Zákonu, ale svědomí bude se Zákonem souhlasit. Tudíž používejme Desatero přikázání (Boží Zákon), tak, jak to dělal Ježíš. Tímto promlouváme přímo do jejich svědomí, protože Bůh "napsal" Svůj Zákon na "tabulky našeho srdce," (Řím 2:15, 2 Kor 3:3, Řím 2:29, ). Použitím Zákona Svatý Duch usvědčuje dotyčného během konverzace ze hříchu, spravedlnosti a přicházejícího soudu (Jan 16:8).

Pokud chceme šířit evangelium efektivně, musíme počkat, až si dotyčný uvědomí, že bude při Posledním soudu shledán vinným. Teprve pak je připraven, aby pozitivně přijal Dobré zprávy.

Prostudujme si typický model svědčení na druhé straně a požádejme Pána, ať nám dá brzy příležitost někomu svědčit. Spoléhejme během konverzace na vedení Svatého Ducha!

Zákon připomene nevěřícímu člověku Boží soud, který nad ním neůprosně visí: Římanům 3:19-20, Římanům 7:7, Galatským 3:24 ... Svatý Duch vede nevěřícího k pokání. Pokáním se nevěřící odvrátí od hříchu k Bohu a Bůh mu poví "Věř v mého Syna, který sňal tvoje hříchy." ("Pokud neučiníte pokání, zahynete." Lukáš 13:3,5.)

UPOZORNĚNÍ: Pokud se nevěřící Bohu vzpírá, postupně otupuje svoje svědomí, aby ho neusvědčovalo z hříchu. Rostoucí vliv hříchu může jeho srdce eventuelně tak zatvrdit, že se stane "nespasitelným" (např. společnost před Potopou - Genesis 6:5 a faraon - Exodus 8:15, 32, 11:10. Bůh vydá hříšníka napospas jeho vlastní hříšné nátuře, která ho vede k rostoucímu znesvěcování vlastního těla a nakonec k věčnému zatracení. - Římanům 1:28, 2:5, Jakub 1:15)


TYPICKÝ MODEL SVĚDČENÍ POUŽITÍM DESATERA PŘIKÁZÁNÍ PŘED EVANGELIEM:


VY: Myslíte si, že jste dobrý člověk? ON: Určitě. VY: Dodržujete Desatero přikázání? ON: Hmm?!
VY: Lhal jste někdy? ON: Jo, když jsem byl mladší, ale teď už ne.
VY: Co z vás to lhaní tedy udělalo? ON: Normálního člověka.
VY: Jak řikáte někomu, kdo Vám lže? ON: Lhář.
VY: Takže, když jste lhal, tak jste .... (nechme ho doplnit větu, nikdy lidem neříkejme, že jsou lháři nebo zloději, atd. Mohli bychom si vykoledovat pár šrámů.)
VY: Vzal jste si někdy něco, co vám nepatřilo? Třeba i maličkost? ON: Nikdy.
VY: (Žertovně) Jak vám to můžu věřit, když jste mi zrovna řekl, že jste lhář? ON: Směje se.
VY: Ani tužku v práci, nelegální kopírování softwaru, pár šroubků, vylepšení daňového přiznání ...
ON: No, dobře, sem tam nějaká maličkost.
VY: Bůh to vidí jako krádež. ON: Vždyť to dnes dělá každý, ne? Kdo nekrade okrádá rodinu, žejo.
VY: To Vás ale před Bohem neomlouvá. Uvědomuji, si, že tato konverzace je Vám asi nepříjemná, ale prosím Vás, vydržte, směřuje to k velmi důležitému vysvětlení. Spáchal jste někdy cizoložství?
ON: Člověče, copak jsem tady u zpovědi?
VY: To ne, ale musel jsem se Vás pár takových otázek zeptat, abych Vám mohl vysvětlit důležitou skutečnost. Tedy?.. ON: Nikdy jsem své ženě nezahnul.
VY: Ježíš řekl: "Slyšeli jste z dávných dob, nesesmilníš, ale pravím vám, když muž jen pohlédne na jinou ženu chtivě, spáchal už cizoložství ve svém srdci." Víte, Bůh nesoudí jenom naše činy, ale i naše myšlenky. Zatoužil jste někdy po kolemjdoucí ženě, nad obrázkem nahé ženy.... ? ON: A vy ne?
VY: Ano, ale i to nás činí vinnými z porušování Božiho Zákona. Záviděl jste někdy někomu?
ON: A kdo dnes někomu něco nezávidí?
VY: To je možná pravda, ale až budete stát před Bohem, to vám nijak nepomůže. Desáté přikázání praví, nebudeš závidět - sousedův dům, ženu, auto, atd.
VY: Dovolte mi, abych Vám oznámil výsledek tohoto testu: (s úsměvem) Vlastními slovy jste přiznal, že jste před Bohem lhář, zloděj a v srdci závistivý smilník. A to jsme se podívali jen na čtyři z deseti Božích přikázání. Až budete stát před Bohem při Posledním soudu, shledá Vás nevinným nebo vinným z porušování Jeho Zákona?
ON: Podle Vás asi vinným, ale to je mi jedno, protože já v Boha nevěřím. To je pro slabochy.
VY: Nemůžu Vás samozřejmě přimět k víře v Boha, ale řekněme teoreticky, pokud by Bůh existoval, a soudil by Vás podle Jeho Zákona, poslal by Vás do Nebe nebo do Pekla?
ON: Asi do pekla, budu tam pařit se svými kámoši.
VY: Zjevně si neuvědomujete, jak hrozné peklo ve skutečnosti je. Odkud čerpáte svoje informace o pekle? ON: Z televize, ha ha.
VY: Opravdu Vám nedělá starosti, že skončíte v Pekle?
ON: (1. Alternativa) Já mám teď jiné starosti.
VY: Děkuji Vám za pozornost, pokud byste někdy měl nějaké otázky ohledně pekla, nebe a přicházejícího soudu, zde je moje číslo (na traktátu). Přeji Vám hezký den.
ON: (2. Alternativa) No, jak o tom tady mluvíme, tak mě to teď začalo trochu znepokojovat.
VY: Jako rozumný člověk byste přece nechtěl riskovat, že byste mohl po smrti skončit v pekle, že ano? ON: No, to bych nechtěl.
VY: (EVANGELIUM:) Víte, co Bůh učinil, abyste do pekla nemusel? ON: To tedy nevím.
VY: Protože Bůh lidi miluje, před dvěma tisíci lety odstoupil od své soudní stolice v nebi a zaplatil utrpením na kříži za Vaše hříchy. Třetí den vstal z mrtvých, vrátil se do nebe a brzy se bude vracet zpátky, aby soudil svět, mrtvé i živé, za jejich hříchy.

Jan Křtitel hlásal před prvním přichodem Ježíše Krista, aby lidé činili pokání, neboť k nim přicházelo Boží Království - v podobě Ježíše Krista. Pokud jste ochoten učinit pokání, odvrátit se od svých hřichů a věřit, že Ježíš Kristus - Bůh v lidské podobě, Vás z hříchu vykoupil, budete spasen, což znamená narozen duchovně. Tím jste přijat do Božího Království a oproštěn viny za vaše hříchy. Čtěte Bibli pro posílení Vašeho ducha a poslouchejte, co v ní Bůh napsal.... Bible říká, že je hrozné padnout do rukou Živého Boha. Nechcete se usmířit s Bohem hned teď? ..... (Pokud ano, veďte ho modlitbou ke spáse, pokud ne, poděkujte mu za pozornost a povzbuďte ho, ať se nad traktátem doma pomodlí. Zeptejte se, jestli má Bibli, a pokud nemá, pomozte mu nějakou sehnat.)
(Do konverzace je dobré přidat dle potřeby vhodné biblické verše týkající se hříchu, soudu, pokání a spásy v Kristu, např. (Jan 3:16, Skutky 3:19, 4:12, 20:21, Řím 3:10, 23, 4:25, 5:8, 6:23, 10:9-10, 1Korintským 15:3-5, Zjevení 19:11, 20:15, Zjevení 21:1,5)


Pastor Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama