Manželství, vztahy a sex podle Bible

9. february 2012 at 22:50 | Milan |  Pro Křesťany

Manželství, vztahy a sex podle Bible

Citované Písmo podle NKJV, Bible Kralická (BK) a B-21, pokud neuvedeno jinak.


.... a všichni se podřizujte sobě navzájem. 1 Petrův 5:5

Všeobecná pravidla pro život, který ctí Boha - ovoce Svatého Ducha: Galatským 5:22-26
(Nahnilé ovoce nepoddajného těla: Gal 5:19-21)

V Kristu máme svobodu, ale nemáme ji zneužívat, neboť jsme chrámem Svatého Ducha:
1 Korintským 6:12-20.


1. MANŽELSTVÍ


Muži, milujte své ženy .... ženy, respektujte své manžely (Efezským 6:25, 33). Muži mají samozřejmě své ženy též respektovat, ale především milovat. Ženy mají své muže samozřejmě též milovat, ale co je pro muže nejdůležitější? Aby byl svou ženou respektován. Co je nejdůležitější pro ženu? Aby se cítila svým manželem milována.

Tak jako jsou viditelné rozdíly mezi muži a ženami, jsou i rozdíly v tom, jak chápou, cítí, myslí a fungují. Moderní smýšlení, které se snaží o vyhlazení rozdílu mezi muži a ženami ve jménu "unisexu," nás vlastně okrádá o krásu vztahu mezi mužem a ženou, jak to zamýšlel Bůh. Krása vztahu je v tom, že se muž a žena navzájem doplňují, ne v tom, aby byli co nejvíce stejní.

BOŽÍ MODEL pro křesťanské manželství: Efezkým 6:22-33; Koloským 3:18-19; 1 List Petrův 3:1-7
Manželství funguje nejlépe, když se chováme tak, jak nás Bůh stvořil. Naší moderní společnosti je cizí fráze: "Ženy, podřizujte se mužům...." Je často nepochopená a zároveň zneužívaná. I když Bůh si přeje, aby hlavou rodiny byl muž, tak jako hlavou církve je Ježíš, má se zároveň muž k ženě chovat tak, jak se Ježíš chová ke Své církvi - miluje ji tak, že za ní obětoval i svůj život.

Když se muž chová k ženě tak, aby mu žena mohla věřit, že se o ni a o rodinu postará, obětuje se, je pak pro ženu daleko snadnější se svému muži podřídit. Koneckonců, někdo musí mít "poslední slovo" při důležitých rozhodováních. V dnešní době je to často žena, podle biblického modelu to má být muž - ale ne jako tyran, nýbrž jako obětavý manžel a otec, který staví dobro své ženy a svých dětí nad to, co je nejlepší pro něj.

Lidstvo je jako hromada jedinců, které se skládají z mužské a ženské poloviny. Tyto poloviny se navzájem po světě hledají, ale jenom Bůh ví, které ty poloviny k sobě patří, aby vytvořily jednu zdravou jednotku lidstva - v manželství. Když se lidé "páří" bez Boží pomoci, často skončí s nesprávnou polovinou a pak se diví, že jim manželství nefunguje.

I dobré manželství potřebuje pravidelnou "údržbu:" Vzájemnými projevy lásky, romantiky a obětavosti, i občasným únikem od denního shonu, kdy si manželé třeba dají "rande" nebo odjedou na výlet bez dětí.

Biblické priority ve vztazích: 1. Osobní vztah s Bohem, 2. manžel/ka, 3. děti, 4. přátelé. Rodiče často "slouží" dětem na úkor manželství. To je tragická chyba, neboť nijak neposlouží dětem tím, když se jim manželství nakonec rozpadne. Naopak je dětem prospěšné, když vidí láskyplný vztah mezi rodiči.

BOŽÍ MODEL pro smíšené manželství, kdy PO SVATBĚ byl jeden z manželů znovuzrozen: 1 Korintským 7:10-16.
Křesťan nemá vyhledávat rozvod, spíš by měl prosit Boha o moudrost, jak přivést svého chotě ke spáse bez toho, aby mu to vnucoval. Pokud nespasený nemůže víru křesťana vystát a vytváří v rodině nesnesitelné podmínky, nemusí ho křesťan nutit, aby v manželství nadále setrvával.


2. PŘEDMANŽELSKÝ VZTAH: 1 Timoteova 5:2; 2 Kor 12:21; Koloským 3:5-7


1. S kým - jen se znovuzrozenými. To se může zdát beznadějné, když máme kolem sebe tak málo křesťanů, ale máme útěchu, že když následujeme Pána, On vše ví - i kde najdeme toho "pravého" nebo tu "pravou."

"Nespřahejte se nerovnoměrně s nevěřícími... Co mají věřící a nevěřící společné?"... 2 Korintským 6:14-16. Tento obraz zpřežení v kontextu tamní společnosti má na mysli jak by to vypadalo, kdyby byla spolu zapřažena dvě různá tažná zvířata, jako např. vůl a mul. Protože mají jiný způsob chůze, neustále by se přetahovali. Jízda by byla klikatá, pomalá a nebo by frustrovaná zvířata rovnou odmítla pokračovat v chůzi.

2. Jak - jako se sestrou nebo s bratrem - bez sexu, ten patří do manželství.


3. SEX V BIBLI


Píseň Písní; 2. Mojžíšova 20:14; Matouš 5:27-28; Efezským 5:3-7

Sex je jeden z darů, které Bůh lidem dal. Tento dar ale máme užívat zodpovědně, podle Božího návodu - v manželství. Porovnejme sex k ohni. Oheň v krbu je příjemný, hřeje nás a slouží tak, jak má. Ale oheň na koberci v obýváku není žádoucí - nadělá jen škodu. Sex v manželství slouží, tak jak má, ale sex mimo manželství, navzdory momentální slasti, nadělá jen škodu.

I pokud nezpůsobí nechtěné těhotenství nebo nákazu pohlavní chorobou (které se dnes opět hodně šíří), sex spojuje dvě duše, které trpí, když jsou od sebe lehkomyslně odtrženy.

Mnohonásobné opakování takového procesu vytváří z lidí emoční i duševní mrzáky. Bůh to vše ví, proto nás svými příkazy chrání od újmy, jako my například zakazujeme dětem hrát si se zápalkami u kanystru s benzínem.


© 2009, 2016 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 


Comments

1 Raptor. Raptor. | 27. august 2012 at 9:47 | React

No, tak je potřeba si trošku zadiskutovat. Na začátek musím říct, dobrý článek, přehledně popsaná pravda, na biblickém základě, pod většinu z toho bych se mohl podepsat. Až teda na jednu vec. Cituju. "Sex je jeden z darů, které Bůh lidem dal.".
Eh? Vážně? Dar? Tak se podíváme na specifikace. Když dávám někomu dar, chci, aby z toho ten člověk měl radost. Případně, aby mu to pomohlo. Ideálně obojí. Pokud vím, nebo předpokládám, že by můj dar tomu člověku způsobil akorát trable, tak mu ho nedám, leda, že bych tím sledoval nějaký konkrétní cíl. Protože si nemůžu dovolit zpochybnit to, že nás Bůh stvořil jako muže a ženy, Bůh sám řekl "Pro člověka není dobré, aby byl sám." a vím, že Bůh nelže, vynechám teď ten masakr, co mezi lidma (primárně nevěřícíma, pravda) napáchají neúspěšné vztahy, nešťastná zamilovanost a podobně, ač to má lepší "bodycount", než kterákoliv zbraň jednotlivě, podle mě. Tohle můžeme s klidem připsat na vrub hříchu, s tím, že vztahy byly hříchem zdeformovány. Tady žádný nedorozumění nevzniká.
Ale....ohledně sexu. Když pomineme masakrózní situaci, kterou to způsobuje mezi nevěřícíma (nevěra, pohlavní choroby, závislosti, deformace, atd., což můžeme opět připsat tomu, že se lidi oddali hříchu, nerespektují Boží mantinely, dostali, pro co si došli), koukneme se na situaci křesťanského muže, který odmítl hřích, chce respektovat Boží přikázání a být mu věrný. Pokud je křesťanský muž svobodný, musí po svém obrácení zaměřit spoustu snahy a odhodlání, aby vydržel v současné době plné pokoušení sexuálně nehřešit. Za pomoci denního společenství s Bohem, tzn. modliteb, čtení Písma, setkávání se s bratry a stálého odmítání žádostivých myšlenek se mu daří toto zvládat. Klíčové slovo, zvládat. Tudíž, přínos tohoto "daru" pro svobodného muže? Problémy, komplikace, věc, se kterou musí bojovat, neustále.
Sex patří do manželství. Pravda. V současné době je kristovců v ČR tak málo, jaká je možnost potkat vhodného partnera? Aproximuje k nule. Proto taky slýchám komenty "čekal na ženu deset let" "patnáct let" a podobně.
Dejme tomu, že se buď zázrakem z Boží milosti, nebo třeba tím, že se tak vehementně hledaj, konečně trefí a najdou se.
V tom případě už mají možnost spolu začít legálně a oficiálně. Samozřejmě, boj pokračuje, chlap pořád musí hlídat oči, ale už má aspoň rámcovou možnost si ten údajný dar užít, teda, pokud zrovna ženu nebolí hlava, děti nedělaj randál, nebo neni asi sto a jedna jiná komplikace. Situace: sexuální pud se ze stádia "dělá mi to ze života peklo" dostal do stádia "teď je to docela dobrý, ale pořád musim bojovat."
Slyšel jsem o výzkumu carbonových nanovláken jako výztuže do materiálu a padlo hodnocení "pokud se testování opravdu podaří dobře, jsou výsledky stejné, jako když to tam nedáme." Převedl bych to na tuto situaci. Pokud je muž opravdu oddaný duchovní bojovník a výborně se trefí na dobrou ženu, tak má z toho, že byl tímhle pudem vybaven, nějaký požitek a dokonce mu to ani neškodí a nekomplikuje život. Takže v případě ideálního stavu je na tom o něco lépe, než kdyby tím vybaven vůbec nebyl. Ovšem. Je ten přínos tak velký, aby to vykompenzovalo ty boje, co s tím musejí svádět ti, co jsou svobodní a ti, kteří jsou ženatí a doma jim to nefunguje a ti, kteří se sice oženili skvěle, ale předtím s tím museli dlouhá léta bojovat? Prosté srovnání říká, není.
Jinými slovy, dám někomu takový dar, který mu bude roky akorát škodit, než z něj bude mít možná něco, v kontextu jednotlivce, nebo který napáchá takové škody, že srovnatelné je dát retardovanému dítěti nabitou pušku, v kontextu celého lidstva? Nedám, pokud tím nesleduju něco dalšího.
A teď přichází point. Jak jsem již řekl, svobodný muž musí velice intenzivně bojovat s pokoušením. To zahrnuje pravidelné čtení Písma, setkávání se, atd.. Ženatý musí dělat to samé, nebo v omezenější míře. Tudíž, boj s tímto zaručuje, že věřící nebude zanedbávat setkávání s Bohem, pokud nechce zahučet do nějakého hříchu. Dál, "Bůh zahrnul všechny pod hřích, aby se nakonec nade všemi smiloval." Existuje člověk, který nikdy v životě sexuálně nezhřešil, ani v myšlenkách? Pochybuju. Je to moc silný. Tohle by nasvědčovalo spíš než na "dar" na něco na principu "pojistky zkázy". Typu, když chovám zvířata a nechci, aby mi zdrhly, naučím je závislosti na něčem, co najdou jen u mě a vím, že se mi vrátí.
Další věc. Člověk si musí denně vybírat, jestli bude poslouchat Boha a jeho přikázání, nebo svoje pudy. Opět obdobný příklad, cvičím psa a potřebuju otestovat jeho poslušnost, případně ho ještě dovychovat. Co udělám. Nedám mu nažrat a až dostane brutální hlad (z toho, že ukazuju příklad psa, je jasné, že mluvím o čistě fyzickém hladu, ne o duchovním), pak před něj fláknu kus masa a nesmí ho sežrat, než dostane povel. Pokud sežere, je potřeba ho vychovávat a cvičit dál. Pokud seřere opakovaně, potřeba potrestat, seřezat, atd.. Špičkově vycvičený pes vedle toho masa chcípne hlady, pokud nedostane povel. To by ukazovalo na další důvod a tím je "test poslušnosti".
Takže jsme se dostali k tomu, že situace ukazuje spíš na pojistku zkázy  a test poslušnosti, než na dar v původním smyslu toho slova. Ovšem, nerozhoduje moje situační přemýšlení, ale to, co je v Bibli. Takže. Bylo sexuální rozmnožování ještě před pádem? O tom zmínka není. Po pádu už bylo. Takže. Po pádu se spoustě zvířatům musel upravit hardware a vyměnit software, museli být vytvořeni lovci/zabijáci. V ráji se nelovilo a nezabíjelo, zabijáci museli být upraveni po prokletí. Hardware ženy byl upraven na bolesti při porodu a na krvácení. Je možné, že zůstal stejný jako byl v ráji, jen byla přidána bolest a krvotok. Nebo je možné, že byl upraven celkově a že byl přebudován celý lidský rozmnožovací systém. Když srovnám lva teď a lva, jaký bude v Miléniu (lev bude ležet s beránkem vedle sebe a bude žrát seno), je vidět, že mu bude muset být provedena kompletní úprava žracího a trávícího ústrojí a softwaru, už nebudí mít instink zabijáka. Tudíž to bude defacto úplně jiný zvíře, karosovaný rámcově do podoby lva. A podobný lvu v Mileniu byl možná lev v ráji. Není možné, že podobně důkladně byl přebudován rozmnožovací systém muže a ženy? Přetvořen vnitřek těla a přidán instinkt? Tudíž, že by sexuální rozmnožování bylo součást toho prokletí po pádu?
Zběžný pohled na situaci "vybavit člověka velice silným instinktem a skoro vyloučit možnost využití" - třeba v Čechách, kde je kristovec asi jeden člověk ze dvou set, se omezení využití sex. pudu až v manželství (tisícero komplikací, než je vlastně možné se vzít, atd.) skoro ekvivalent naprostého zákazu - by nasvědčovalo spíš na součást prokletí, než na dar.

Na druhou stranu ovšem. Prokletí země, typu, bolest, neúspěchy, dolování potravy v potu tváře, smrtelnost a podobně, nás vedou k tomu, že "všechno je pomíjivost" a že musí být něco lepšího, že jsme stvořeni k něčemu lepšímu, tudíž, vedou nás k tomu, abychom se ptali po Bohu. A ta situace s brutálním bojem s pokoušením nás vede k tomu, aby jsme hledali pomoc u Boha. Tudíž, jako jsou prokletí země vlastně v konečném důsledku opravdu darem, protože nás vedou k Bohu, je "prokletí sexuálním pudem" v konečném důsledku taky darem, protože nás nutí hledat u Boha pomoc. Takže ve finále musím s autorem článku souhlasit ohledně terminologie - sex je Boží dar člověku, akorát dar jiného typu, než autor článku myslel.

2 Pilgrimage Pilgrimage | 31. august 2012 at 21:47 | React

OK,
v ledasčem s Tebou souhlasím, Raptore, ale mám samozřejmě i výhrady.
To, že je sexualita důsledkem Pádu se pokud vím někteří církevní otcové domnívali, přesto bych ale řekl, že máme dobré důvody domnívat se, že to není pravda.

Pán Ježíš říká o svém Otci, že "jako muže a ženu všechny lidi stvořil". Předpokládal bych tedy, že tím nemyslí nějakého "úplně jiného" muže a "úplně jinou" ženu, kteří by si sice byli schopni dělat společnost a necítili by samotu, ale např. by se ani tělesně nespojovali, ani by z jejich lásky nepovstával nový život. Nebo by snad mohlo být před Pádem spojení muže a ženy bez plození dětí?

Není pravděpodobnější, že Bůh už předem zamýšlel jako dobré to, že z dobrého společenství a spojení bytostí, které k sobě esenciálně lnou povstane ještě další veliké dobro? Že se tak rodiče budou moci spolupodílet na Božím stvoření? Že skrze vzájemné dávání se a přijímání vznikne ještě něco jiného než bylo dáno nebo přijato?

Pokud by to tak bylo, tak by sexualita byla ještě jiným darem od Boha, než jen "pojistkou zkázy" (i když tou ovšem může být také).

3 Pilgrimage Pilgrimage | 31. august 2012 at 22:03 | React

Pro Lukáše, který napsal tenhle článek:
Celkem dobré, solidní křesťanská pravda, na mě podaná trochu suše, ale to je spíš záležitost formy, ať Bůh dá a příště napíšeš něco ještě lepšího.
Díky.

Kritika jednoho detailu, která mě napadla:

"Sex v manželství slouží, tak jak má, ale sex mimo manželství, navzdory momentální slasti, nadělá jen škodu. I pokud nezpůsobí nechtěné těhotenství nebo nákazu pohlavní chorobou (které se dnes opět dramaticky šíří), sex spojuje dvě duše, které trpí, když jsou od sebe lehkomyslně odtrženy, tak jak byly lehkomyslně spojeny."

Raději než o "nechtěném těhotenství" bych mluvil o dětech, které se - proto, že se s nimi nepočítalo - nenarodí do milující rodiny nebo se nenarodí vůbec, pokud je jejich rodiče nechají zabít. Každé "těhotenství" je už také nový člověk a v době potratového běsnění se to hodí si neustále připomínat.

4 Raptor Raptor | 3. september 2012 at 11:35 | React

Před pádem rozhodně bylo plození dětí, otázka je, jak bylo prováděno. Pravděpodobně spojování lidí bylo. Defacto problém není ta "mechanická část", problém je ta přitažlivost jedněch k druhým a ty různý pocity, jak fyzický, tak psychycký, co to generuje. Takže vlastně, čistě technicky, mohlo rozmnožování vypadat stejně už před pádem a lidský hardware se nijak radikálně měnit nemusel, akorát jako součást kletby po pádu a pojistky zkázy a testu poslušnosti mohly být přidány ty "benefity". Typu, přitažlivost, následné pocity, plus rozdílný vkus lidí, že každýmu se líbí něco jinýho (tady už fakt nevidim jinej smysl, než kletbu nebo "kanadský žertík" a víme, že Bůh kanadské žertíky nedělá, tak už je jen jedna možnost). Takže vlastně, pohlavní rozmnožování mohlo být klidně i před pádem. A bez těch doplňujících "kolaterálních benefitů" by bylo vzrušující asi jako tankování nafty do náklaďáku nebo jako refuelování u vojenských letadel (to vypadá i docela podobně) tudíž by žádný problémy nevznikaly. Takže následek hříchu a nebo kletby po pádu není sexualita jako taková (tady máš Pilgrimae pravdu, že můžem s některými církevními otci nesouhlasit a já sám musím opravit pár svých tvrzení) ale ty přidružené bonusy. Jak to, že mě tohle nenapadlo dřív, to takhle rozškatulkovat, no, lepší pozdě, než vůbec.

5 Raptor Raptor | 3. september 2012 at 11:42 | React

Z dalšího čistě pragmatického pohledu, kdyby sexualita byla bez těch doprovodných pocitů, tak by se prováděla jen a pouze za účelem plození dětí, takže povel "Milujte se a množte se a naplňte Zemi" by byl splněn, ale žádné potratové běsnění, jak říkáš, by nevznikalo, nebyly by žádné nechtěné děti, každé dítě by se narodilo chtěné. Takže je to jasný. Sexualita důsledkem hříchu není, asi byla už předtím, ty spřežené prožitky jak fyzického, tak psychyckého charakteru už bych se do důsledků hříchu a kletby po pádu zařadit nebál.

6 Milan Milan | 19. january 2014 at 19:41 | React

Raptore,
díky za komentář. Sex je dar od Boha i přes to, že si to lidé hříchem zkazili. Když Ti někdo dá darem sadu kuchyňských nožů, tak je také na Tobě, jak je použiješ, že.
Bohužel v případě sexu, hříšní lidé ho zneužívají - ale nemusí. Bohužel dnes se nenosí sebeovládání a místo, aby se lidé vzali mladí, tak čekají moc dlouho - a protože nemohou bez sexu vydržet, tak hřeší...

7 Martin Martin | 26. october 2014 at 6:12 | React

Raptore, souhlas. Taky bych sex neviděl jako dar. Celá ta patálie se sexem je vůbec až brilantně zákeřná. Krom všech těch nezbytných krkolomností a komplikací aby byl ten který sex povážován za správný ještě vůbec neznamená že si ty dva budou po téhle stránce rozumět. Aby toho nebylo v životě k řešení málo tak skoro každý jsme v sexuálním pudu nastavený trošku jinak. Daleko více než dar mi to připomíná prokletí. Je to takový trojský kůň velice umně zakódovaný nám pod kůži. Prostý ale je geniálně funkční. Netuším jaký to ma všechno cíl, zotročení, ovladatelnost nebo jen to abychom se nenudili a někam se snažili hýbat, nevím. Ale bezelstný dar pro potěšení to není určitě. A propos princip darování spočívá v tom že obdarovaný něco dobrovolně předává darovanému a ten se dobrovolně může rozhodnout jestli dar přijmout či s díky odmítnout. Mě se nikdo neptal. Takže jakýpak dar. To samé platí pro život, nezpomínám se by se mě někdo ptal jestli se chci narodit a přijmout život jako dar. Prachsporstá povinnost, a pak si jeden nemá připadat jako loutka.

8 Milan Tacheci Milan Tacheci | 1. november 2014 at 14:49 | React

[7]:
Martine a Raptore,
rád bych zašel do většího detailu, ale momentálně sotva stíhám publikovat nové články. Ve stručnosti - čím víc budete Boha osobně poznávat studováním Písma a "kráčením s Ním," budete více chápat, jak moc je dobrý, i plno jiných věcí - z jeho pohledu, ne z našeho omezeného, "humanistického." Potom Vám začne dávat smysl, že sex i život jsou dar, i když máme schopnost svou svobodnou vůlí a sobeckostí lecos dobrého zkazit. Je však na nás, co s tím uděláme - s Boží pomocí nebo bez ní. "Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí" - Jn 8:32.
Milan

9 Martin Martin | 20. november 2014 at 17:10 | React

Dobrý den Milane, nevím možná nejsem schopný překročit v tom poznávání nějaké hranice nebo se na věc podívat z nadhledu a stále to vidím ze svého úhlu, ale tenhle pohled je prostě dost tristní. Přece člověk svůj život žije tady a omezeně a neomezené obzory jsou možná pro duše. K čemu je "dar" když je prosáklý i utrpením. Nebylo by většině lidí jako pokojně se někde vznášející duši pohodlněji. Mám tušení že naše životy nejsou dar pro nás ale pro někoho jiného, jako dáreček na hraní se cítit nechci. Takže za to že se mě nikdo neptal jestli ten dar chci přijmout a jít na svět, za to dávám odpovědné osobě palec dolů. A pak je tady ta patálie se sexem, táhne se to celým životem jako tenká červená nit, buď chybí, nebo nevyhovuje, nebo je ho málo, nebo se kvůli němu rozcházelí lidé a ani manželské páry nemají vyhráno a do sexu může vstoupit stereotyp a omšelost a já nevím co jestě. Není to nakonec tolik komplikované, že to vlastně ztrpčuje život. Dráhám se to napsat jako dar spíše to prokletí.

10 Milan Tacheci Milan Tacheci | 22. january 2018 at 21:34 | React

Pánové,
pročetl jsem znovu vaše komentáře (o pár let později :-) a rád bych řekl, zaplať Pán Bůh, že se ještě najdou lidé, kteří jsou ochotni přemýšlet do takové hloubky. Máte dobré pointy a nebudu trivializovat realitu sexu v křesťanském životě. Je to těžké. Raptor to vzal opravdu do hloubky. Když jsem napsal, že sex je dar od Boha, tak jsem měl vysvětlit, že jsem měl na mysli při stvoření - když bylo vše ideální. Jak asi víte, i dnes je to prima věc, ale jako oheň, je prima jen, když jsou k tomu správné podmínky, a ty bohužel v padlém světě často nejsou.
Bůh Vás opatruj,
Milan

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama