Ranní ztišení - základ pro celý den

9. february 2012 at 22:43 | Milan |  Pro Křesťany

Ranní ztišení - základ pro celý den

Citované Písmo podle B-21, BK a NKJV, pokud neuvedeno jinak.


"Po jedné věci toužím, a tu budu hledat: abych mohl přebývat v Božím domě všechny dny mého života, abych mohl hledět na Hospodinovu krásu a vyptávat se Ho v Jeho stánku." Král David, Žalm 27:4.

Pozemský úspěch krále Davida nespočíval ve vyhledávání pozemských věcí, ale v tom, že jeho největší touha byla být s Hospodinem a učit se od něho. Davidův pozemský luxus a moc a sláva byly pouze vedlejším produktem vyplývajícím z jeho blízkého vztahu s Bohem. Luxus, moc a sláva můžou ale nemusí být vedlejším produktem úzkého vztahu s Bohem. Zaručeným produktem vyplývajícím z úzkého vztahu s Bohem je nadpřirozený pokoj a spokojenost, bez ohledu na vnější okolnosti. Svět nám dává stres, Bůh nám dává pokoj. (Jan 14:27).
S ničím se netrapte, ale ve všem vyznejte Bohu své potřeby skrze modlitby, prosby a díkuvzdání - a Boží pokoj, který převyšuje všechno chápání, bude střežit vaše srdce a mysli v Kristu Ježíši (Filipským 4:6-7).


JAK NA TO:

  1. Denně hledat Boží vůli a podřizovat se jí. Aktivně zkoumat, jestli jsem v nějaké oblasti v neposlušnosti a napravit to.
  2. Denně hledat Boží moudrost - z Písma, společenství s Bohem a křesťany, a při modlitbě.
  3. Připravit si denní plán. Udělat co nejlépe co je v mých silách - podle moudrosti, kterou čerpám z Boha.
  4. Prosit denně Boha, aby potom co jsem udělal vše co nejlépe, aby zázračně dovršil to, co sám už udělat nemohu - PODLE JEHO VŮLE.
"Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v Mém jménu, to vám dá." Ježíš Kristus, Jan 16:23.

Modlitba má směřovat k Otci, ve jménu Ježíše Krista (Jan 14:6). (Ne např. k Ježíši ve jménu Panny Marie nebo Svatého Ducha).


VŠEOBECNÉ PRINCIPY PRO PŘÍSTUP K BOHU:


Bůh je svatý
Proto k němu přistupujme v posvátné bázni, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
Pří 28:9: Ten, kdo odvrátí své uši od slyšení Zákona, i jeho modlitba je ohavností.

Bůh je milostivý
Nedá nám, co si zasloužíme.

Bůh je milosrdný
Dá nám, co si nezasloužíme.

Bůh je milující
Vychovává nás do podoby Kristovy a posiluje naši víru.

Bůh je Spravedlivý
Nikomu nenadržuje.

"A pokud se Ti zdá zlé sloužit Hospodinu, zvol si dnes, komu budeš sloužit.... ale já a můj dům budeme sloužit Hospodinovi." (Jozue 24:15).


UPOZORNĚNÍ:


1. Křesťan, který kráčí s Pánem, z Něj čerpá moudrost a sílu a jeho život bude jako strom u vody (Žalm 1).
2. Křesťan, který přestane kráčet s Pánem (dovolí hřích ve svém životě), ztratí moudrost a duchovní sílu. Snadno padne do ďáblových pastí a nakonec za své chyby draze zaplatí. (Je cesta, která se zdá člověku správná, ale na jejím konci je cesta smrti. Pří 14:12).


PERLIČKY MOUDROSTI:


  1. Satan tě vždycky strká, ale Bůh tě vede. (Když se něco dělá ve zmatku, bez božího pokoje a láme se to přes koleno, nejspíš to není z Boha).
  2. Než ti Bůh dá své nejlepší, satan ti nabídne své nejlepší. (Neskočme na něco, co se zdá výhodné, pokud o tom nemáme ten Boží nadpřirozený pokoj - pokud to např. není v souladu s Písmem).


Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama