Rodičovství podle Boha

9. února 2012 v 22:44 | Milan |  Pro Křesťany

Rodičovství podle Boha

Citované Písmo podle B-21, BK a NKJV, pokud neuvedeno jinak.


ÚVOD:


I když tu máme i lidi, kteří děti nemají, může se vám to časem hodit a taky třeba můžete předat tento biblický náhled na rodičovství někomu jinému. V dnešní době, kdy vládne buď ateismus nebo nebiblická víra, kdy biblické křesťanství není zrovna moc populární, je na pováženou, jakým směrem se ubírá výchova dětí. Když si koupíte třeba televizi, pračku, auto, počítač..., tak k tomu také potřebujete příručku, abyste mohli výrobek plně využít. Bez příručky pak ani nevíte, kam zavolat do opravy, když se výrobek rozbije.

O co důležitější je držet se příručky pro správný "chod" lidí, kteří jsou daleko složitější, než nějaké spotřební zboží. A kdo by měl být víc povolaný k napsání příručky pro správný "chod" lidí, než sám jejich Stvořitel. Není absolutně hloupé, že dnes většina lidí jeho příručku - Bibli - vyhodila a myslí si, že budou lépe fungovat bez ní? Ale nefungují, i když tomu chtějí bláhově věřit. Jedním z důkazů toho, že lidský život bez návodu na obsluhu od Stvořitele nefunguje, jsou přecpané čekárny u psychiatrů. Dalším důkazem jsou války, ekonomické krize a utlačování chudých bohatými.... a nevychovaní spratkové.

William Penn (1644-1718), zakladatel provincie, ze které se později stal stát USA - Pennsylvanie, sám v Anglii často pronásledovaný za své náboženské přesvědčení, položil základy svobodné společnosti, které byly později použity při formování ústavy Spojených Států. William Penn moc dobře rozuměl politice a vyslovil dnes slavný citát:
"Lidé, kteří odmítnou vládu Boha, budou pod vládou tyranů."

Podobný citát později vyslovil Benjamin Franklin, jeden ze zakládajících otců Spojených Států Amerických: "Člověku bude buď vládnout Bůh nebo tyrani."

Tito prominentní muži minulosti, spolu s mnohými jinými vlivnými osobnostmi historie věděli, že lid bez Boha nemůže dobře dopadnout. A velkou částí problematiky dnešní společnosti bez Boha - a tím myslím Boha Stvořitele, Boha Bible, je výchova dětí. Jaké děti vychováme, takovou budeme mít společnost! A jaké děti vychováme, takový s nimi budeme mít vztah. Vychováme z nich rozmazlené, sobecké fracky, kteří se na nás ve stáří vykašlou nebo z nich vychováme slušné, zodpovědné a obětavé občany, kteří nás budou milovat až do smrti?


1. PROČ RODIČOVSTVÍ PODLE BOHA?


Jednoduchá odpověď:
  1. Bůh ví nejlíp, jak máme své děti vychovávat, protože nás stvořil.
  2. Praxe sama poukazuje na to, že biblická výchova dětí je jim i společnosti nejprospěšnější.
Sigmund Freud měl ohromný vliv na moderní rodičovství. Ale Sigmund Freud byl perverzní člověk. A tak dnes částečně i díky jemu jsme zahodili biblickou výchovu a naletěli na výchovu perverzní. Perverzní, protože metody moderní výchovy staví na hlavu principy stanovené v Bibli.

Benjamin Spock, jeden z hlavních proponentů moderního rodičovství ve 20. Století, učil rodiče, aby byli na děti mírní, netrestali je a dovolovali dětem aby se projevovaly, jak chtějí. Tvrdil nám, že trestání ubližuje dětskému egu. Milióny rodičů následovaly rady tohoto samozvaného guru na výchovu dětí a nikdo z odborníků na dětskou výchovu mu neoponoval. Víte, co ale Benjamin Spock prohlásil na konci své kariéry?"Vychovali jsme generaci spratků. Rodiče nejsou s dětmi dostatečně pevní, protože se bojí, že je děti přestanou milovat nebo vůči nim zatrpknou. A tuto krutou deprivaci jsme matkám a otcům vnutili my, profesionálové. Samozřejmě, dělali jsme to s nejlepšími úmysly. Až pozdě jsme si uvědomili, jak náš "vševědoucí" přístup podkopal sebevědomí rodičů.

Je sice hezké, že Benjamin Spock měl dostatek páteře přiznat svou celoživotní chybu, ale škoda je napáchána. Pouhá omluva tu ohromnou škodu nespraví. Tento věhlasný "expert" na rodičovskou výchovu vám přizná, že to učil špatně - a vite co, ono se to učí dál! "Hlavně nechte děti, ať si dělají, co chtějí, abyste jim nepodkopali sebevědomí." Jenže jejich sebevědomí se buduje rodičovskou láskou, ne tím, že jim všechno dovolíme.

Jak se potom ten špunt má naučit nebýt sobecký, když mu všechno dovolíme? Když je zvyklý si všechno vydupat? Rodiče, kteří svým dětem všechno dovolí, aby se "dobře vyvíjely," jim prokazují ve skutečnosti medvědí službu. Vychovávají z nich sobecké, bezohledné spratky, kteří se budou jen těžko snášet s ostatními lidmi, zvlášť, když ti ostatní budou také sobečtí spratci. Proč dnes lidé čekají do 30 let než se vezmou, nebo se ani neberou? Proč je tolik rozvodů? Protože z lidí pod vlivem NEBIBLICKÉ VÝCHOVY vyrůstají sobečtí, bezohlední spratci.

Nepodkopat jejich sebevědomí? Neubližovat dětskému egu biblickou výchovou? Hello? Např. mrně, které, když mu maminka nechce koupit v obchodě co chce, se vrhne na záda, začne se na zemi točit, mlátit rukama a kopat nohama. Křehké ego, že. Ano, ale v jiném smyslu. Když se děti projevují svévolně a vzpurně, rodič má zakročit. Ne je nechat se naučit, že když někdo nechce vyhovět jejich nerozumnému požadavku, že si ztropeným divadlem vymohou, co chtějí.

Dnes přibývá křesťanských rodičů, kteří se chlubí tím, že jsou liberálové. Mj. křesťan podle Bible - a liberál - v dnešním užívaném smyslu, jsou neslučitelné pojmy. A tito liberálové nechávají děti, ať se projevují, jak se jim chce. Není potom divu, že z Bohoslužby nebo biblické moc nemají, protože "děti vládnou," a ruší. Bohu je ohavností, když se dospělí lidé sejdou ke studiu Bible a nechají své ratolesti, aby jim lezly po zádech, rušili a rodiče nic z toho studia neměli. Nakonec pak takoví duchovně neživení rodiče najdou výmluvu pro svou neznalost Bible a vlažné křesťanství v tom, že si navléknou pláštík křesťanského liberála. Jenže Krista neošálí.

Samozřejmě vím, že děti jsou děti a ne dospělí. Jsou neposedné, mají spoustu hloupých nápadů, a my s nimi musíme mít hodně trpělivosti a prokazovat jim hodně lásky a milosti, tak jak to s námi dělá náš nebeský Otec.
Ale přece si nebudeme podkopávat nohy tím, abychom nechali děti, ať se svobodně projevují uprostřed duchovního boje, jako při modlitbě, chválách a biblickém učení?
Je snad nerozumné, abychom my, dospělí, požadovali od našich dětí respekt, při jakékoliv činnosti, a obzvláště, když se dospělí modlí, když dospělí uctívají Boha, a když se učí Boží slovo?
K čemu by nám bylo shromažďovat se ke studiu Božího slova, kdybychom dovolili dětem bez respektu nás vyrušovat a nic z toho nemít? To by se ďáblovi náramně hodilo, a tak obzvlášť při duchovních činnostech jsou děti jeho oblíbený terč pokoušení.

Viděl jsem to při mnohých příležitostech. Váš bratr v Kristu se modlí, ale vy nemůžete říct Amen, protože jste neslyšeli, co se modlil, protože se děti "svobodně projevovaly." Snažíte se uctívat Boha, ale nemůžete se soustředit na to, jak vám Bůh promlouvá do srdce, protože se děti "svobodně projevují" - a samozřejmě povzbuzují další děti do této hry. Učíte se na biblické z Bible, ale moc si nepamatujete, protože se děti "svobodně projevují." Viděl jsem to v mnohých moderních křesťanských společenstvích.

Na jednu stranu není nic špatného nechat děti se svobodně projevovat, ale v rozumných mezích. Nechceme, aby z nich byli roboti. Ale. Podle stejného pravidla, na sexu přece také není nic špatného? Přesto Bůh definoval zdravé hranice pro sex - uvnitř manželství mezi jedním mužem a jednou ženou. Jakýkoliv jiný způsob sexu je hřích.

Podobně Bůh definoval zdravé hranice pro svobodné projevování se dětí. Děti jsou od narození hříšné. Proto je musíme vychovávat, aby z nich něco bylo. Nechat malého hříšníka sobě napospas, nemůže nikdy dopadnout dobře. Bude z něj nevychovaný sobec. Ty zdravé hranice jsou respekt k vyšší, Bohem dané autoritě. A říkám Bohem dané autoritě. Autorita, která by vás například nutila popřít Krista, to by nebyla Bohem daná autorita. A ta první, Bohem daná autorita, jsou rodiče. A právě zde moderní křesťanství značně pokulhává za biblickým standartem.


2. BOŽÍ ZPŮSOB RODIČOVSTVÍ:


Ono jde samozřejmě o mnoho víc, než jak moc nebo málo nechat děti svobodně se projevovat. Jde o to vychovávat je podle Boha, ne podle sebe. A většina z nás podle Boha vychovaná nebyla, a tak i my jsme si do dospělosti s sebou přinesli bagáž nebiblické výchovy. A pak se hádáme s Bohem, že on výchově nerozumí, že my tomu rozumíme líp. Kdo ale rozumí výchově lépe, než Stvořitel?

Pří 13:24: Ten, kdo šetří klacek nenávidí své dítě, ale kdo ho miluje, zavčas ho ztrestá.
Pří 3:12 Koho Hospodin miluje, toho kárá, jako otec syna, ve kterém našel zalíbení.
Pří 19:18: Napravuj svého syna, dokud je naděje, ale nenaštvi se tak, abys ho zničil.
Pří 22:15: Bláznivost vězí v srdci dítěte; ale klacek nápravy ji vyžene daleko.

Klacek nápravy? Copak Bůh chce, abychom trestali neposlušné děti klackem? Co znamená hebrejské slovo pro klacek - shebet? "Shebet" znamená podle slovníku tyč nebo klacek, používaný pro trestání nebo v boji. Česky řečeno, pořádný klacek.
No, zkuste to v zemích jako je Rakousko, Německo nebo USA - a zavřou vás do vězení! Je to něco nového, že se v některých státech lidem zakazuje dělat, co řekl Bůh? Ne, Křesťané byli vězněni od počátku církve - za poslouchání Boha spíš, než poslouchání člověka: Sk 5:29-30: Petr a apoštolové odpověděli: Měli bychom spíš poslouchat Boha, než lidi. NKJ.
Doporučuji tím rebelii proti státu? NE. Obhajuji týrání dětí? Absolutně NE. Ale je tu rozdíl. Je jedna věc, když namol opilý budižkničemu otec přijde domů a zmlátí ženu a děti, jen proto, že se mu zrovna chce. Jiná věc je vychovávat dítě - a učit ho poslušnosti Bohem dané autoritě.


3. PROČ POTŘEBUJEME DĚTI PŘI VÝCHOVĚ TRESTAT?


Proč nemůžeme dovolit našim dětem, aby se svobodně projevovaly v každé chvíli?
Proč musíme učit děti, aby poslouchali Bohem dané autority, včetně státu (pokud vás nenutí popřít Krista) - protože když je nebudeme učit poslouchat autoritu, kterou vidí, jak by se pak mohly naučit poslouchat Boha, kterého nevidí?!
Předpokládám, že žádný rodič tady nechce, aby jejich děti šly do pekla. Ale když je nebudete učit poslušnosti vaší autoritě, nebudou nakonec poslouchat ani Boha. A pokud nebudou poslouchat Boha, nebudou spaseni - neposlechnou Jeho volání: Čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly vymazány! (Sk 3:19).
Pří 23:13-14: Neváhej učit své dítě kázni, dáš-li mu klackem, neumře. 14Nabij mu klackem a ochráníš jeho duši od pekla.

Je tu snad někdo, kdo by nechtěl ochránit své dítě od pekla? Je tu někdo, kdo by nechtěl, aby jeho dítě bylo spasené? Co je počátkem cesty ke spáse? Klacek! Nemusí to být jen klacek, jde spíš o škálu rozumných, přiměřených trestů - učení dítěte, aby mělo zdravý respekt k autoritě - nejprve té vaší a nakonec k té nejvyšší autoritě - k Bohu, který bude soudit živé a mrtvé. 1Sa 3:13-14. - Bůh přivedl kletbu na dům velekněze Eliho, protože nezabránil svým synům v konání zla.


4. DALŠÍ UŽITEK DŮSLEDNÉHO A VČASNÉHO POTRESTÁNÍ:


a. Moudrost.
Pří 29:15: Klacek a napomenutí dávají moudrost, ale dítě ponechané samo sobě je ostudou své matce.
Často dnes slyšíme, že máme nechat děti být, aby se správně rozvíjely. Co ale říká Bůh? DÍTĚ PONECHANÉ SAMO SOBĚ JE OSTUDOU SVÉ MATCE!

Jak klacek a napomenutí dávají moudrost? Učí zdravé bázni:
Pří 9:10: Bázeň Boží je počátek moudrosti...
Jak by naše děti mohly mít Boží bázeň, pokud je nenaučíme kázni? Pokud je nenaučíme zdravému respektu Bohem dané autoritě?

Děti se nenaučí moudrosti tím, že si dělají, co chtějí, ale tím, že se učí dělat, co je správné. A to se musí naučit. A protože by si přirozeně tito malí hříšníci raději sobecky dělali, co chtějí, místo toho, co je správné, musíme je vychovávat. Důležitým prostředkem výchovy je potrestání.
A tak my rodiče máme před Bohem obrovskou zodpovědnost, naučit naše děti, KTERÉ NÁM SVĚŘIL, které milujeme, aby uměly rozeznávat mezi tím co je (PODLE BOHA) dobré a co je špatné - a podle toho se chovat.

Pří 29:18: Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany; ale blaze tomu, kdo plní Zákon.

Víte, můžete zkusit dětem vysvětlovat, že kilo čokolády je pro ně trochu moc. Ale pokušení čokolády je silnější, než vaše dobrá rada. Radit dětem nestačí. Děti odolají různým pokušením ne proto, že jste jim dobře poradili, ale proto, že se naučí bát se důsledků svévolného počínání. A ty důsledky zahrnují škálu přiměřených trestů. Drtivá většina dětí vás bohužel bude poslouchat jen, když se naučí bázni před nějakým trestem. Pak se také snadněji naučí bázni Boží a tím začnou získávat moudrost.

b. Váš klid a spokojenost.
Pří: 29:17: Vychovávej svého syna a dá ti odpočinutí; ano, nasytí tvou duši spokojeností.
Pro rodinu není snad nic lepšího, než dobře vychované, poslušné a uctivé děti.


5. DRUHÁ STRANA MINCE:


Ef 6:1-4: Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu - tak je to správné. 2 "Cti svého otce i matku, to je první přikázání se zaslíbením: 3 "aby se ti dobře vedlo a abys žil na zemi dlouho." (Z Deut 5:16).
4 A vy, otcové, nepopouzejte své děti k hněvu, ale vychovávajte je v kázni a v Pánově učení.
Rodiče, a to zejména otec, který k tomu má zřejmě blíž než matka, nemají děti zbytečně provokovat. "Buzerovat," ponižovat, hecovat, rozzuřit, vysmívat se jim, atd. Všechno máme dělat s láskou (1 Kor 13).


6. JAK TEDY MÁME VYCHOVÁVAT SVÉ DĚTI?


A. Potrestání musí být přiměřené míře neposlušnosti. Malá neposlušnost = malé potrestání; velká neposlušnost = velké potrestání.
B. DŮSLEDNOST. - Ne jednou potrestat a podruhé ne.
C. Nebojujte každou bitvu, menší věci občas přehlédněte, dle uvážení.
D. Pokud se ale pustíte do bitvy vůlí - vaší proti jeho - musíte tu bitvu vyhrát pokaždé! Jakmile dítě přijde na to, že si svým vztekáním vymůže svoje, tak to příště bude těžší. Naopak, když dítě ví, že Vás "neukecá," nebude tolik vzdorovat a spíš vás poslechne.
E. Projevujte jim hodně lásky během dne, a ujišťujte je, že jsou pro vás tím nejdražším. Tím budujete jejich zdravou sebedůvěru a je to dobrá protiváha občasnému potrestání.
F. Nepoužívejte Boha, jako strašáka, naučily by se ho vnímat, jako zlého despotu. Takový ale Bůh není.
G: Učte je Bibli. Pří 22:6: Vychovej dítě v cestě, po které má jít a až vyroste, nesejde z ní. Kultivuje poznání Boha a svědomí.


7. ÚŽASNÝ PŘÍKLAD: Rechabité - Jer. 35:1-11


Tito lidé poslouchali nařízení svého předka po 300 let! Vychovávat děti k poslušnosti je opravdu možné - když to děláme podle Boha, jak to řekl v Bibli.


ZÁVĚR:


Jako křesťanští rodiče si neházejme klacky pod nohy nesmysly "moderní výchovy." Učme se našim výchovným metodám od Otce všech, od našeho Boha (Žid 12:5-11), ne od perverzních lidí, jako Sigmund Freud a Benjamin Spock. A kromě jiného, učme naše děti respektovat, když se dospělí modlí, uctívají Boha a studují Boží slovo. Veďme je především naším vlastním příkladem. Děti se přirozeně opičí po rodičích.
Další Písmo: Dt 21:18-21, Lev 19:3, Pr 1:8-9, Pr 30:17, Ex 20:12, Heb 12:7-11, Pr 10:5, 17:25, Pr 28:7...


© 2011, 2016 Pastor Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama