Další verše k zamyšlení

20. února 2012 v 22:29 | Milan |  Pro širší veřejnost

Další verše k zamyšlení

Citované Písmo podle NBK, NKJV a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.


10. V něm jste i vy, (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse a uvěřili mu), byli zapečetěni Svatým Duchem. Ten je zárukou našeho dědictví až do vykoupení zakoupeného vlastnictví, ke chvále Jeho Slávy!
11. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
12. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, a Bůh byl to Slovo. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
13. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé,... nýbrž narodili se z Boha.
14. Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.
15. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - vše je nové!
16. "Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
17: Ježíš: "Proč mi říkáte: , Pane, Pane,' když neděláte, co říkám?
18: Ježíš: "Ne každý, kdo mi ríká , Pane, Pane,' vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ,Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?' A tehdy jim prohlásím: , Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.'
19: Ten, kdo zvítězí, všechno zdědí; a já mu budu Bohem a on mi bude synem (n. dcerou).
20. "Hle, přijdu nečekaně. Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy." (Slova vzkríšeného Ježíše Krista, Janovo Zjevení, 22:7, podle řeckého textu NA27).

Uvedené verše jsou podle Nové Bible Kralické, Ekumenické a NKJV. 10: Efeským 1:13-14, NBK/NKJV; 11: Efeským 2:8-9, EKU; 12: Evangelium podle Jana, 1:1,14; 13: Evangelium podle Jana, 1:10,12,13, EKU; 14: Evangelium podle Jana, 3:3, EKU; 15: 2. Korintským 5:17, NBK; 16: Evangelium podle Jana, 14:6, NBK; 17: Lukášovo evangelium 6:46, NBK; 18: Matouš 7:21-23, EKU; 19: Zjevení Jana, 21:7, NKJV.

© 2012 Milan Tacheci. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama