Vyznání víry

6. února 2012 v 0:20 | Milan |  Pro širší veřejnost

Vyznání víry


1. Ve Společenství Calvary věříme v Biblický mandát pomáhat lidem poznávat Boha Stvořitele. Bůh nás miluje, ale protože je svatý (perfektní) a my nejsme, dělí nás od něho naše hříchy. Perfektní Bůh je i perfektně spravedlivý a tak nemůže nad našimi hříchy pouze zamhouřit oko.

2. Protože nás svatý Bůh miluje, poskytl pro nás vykoupení z našich hříchů, abychom mohli obdržet věčný život místo věčného zatracení. Člověk je vykoupen, když činí pokání ze svých hříchů (udělá od nich čelem vzad) a věří v Ježíše Krista - podle Bible. (Skutky 20:21, Římanům 3:10, 23, 5:8, 6:23, 10:9-10; Efeským 1:13-14, 2:8-9; Jan 1:12-13, 3:3; Lukáš 6:46, 13:3; 2 Korintským 5:17; Matouš 7:21-23...).

3. Protože člověk se může často mýlit, zatímco Bůh se nemýlí nikdy, dáváme přednost Božím slovům - Bibli, před pouhými náboženskými názory. I když originální Písmo bylo vdechnuté Bohem a bezchybné (2. List Timoteovi 3:16), bereme v úvahu to, že překlady Bible se mohou lišit v kvalitě. Bible je duchovní kniha a tak je k dobrému překladu i ke studiu potřeba nejen dobrá znalost jazyků, ale též Boží vedení.

4. Věříme, že Křesťané mohou být společnosti nejprospěšnější, když je jejich společenství kulturně aktuální a proto dáváme důraz na moderní hudbu a praktické učení týkající se dnešní doby.


APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY:


Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
svatých obcování,
hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.
Amen.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama