Zamyšlení nad Písmem

20. února 2012 v 22:37 | Milan |  Pro širší veřejnost

Zamyšlení nad Písmem

Citované Písmo podle NBK, NKJV a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.


1. Všichni zhřešili a nedosahují Boží Slávy...
2. Mzdou hříchu je smrt, ale Boží dar je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.
3. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.
4. V nikom jiném není spásy; není pod širým nebem dáno lidem jiné jméno, kterým můžeme být zachráněni.
5. Učiňte čelem vzad od vašich hříchů a obraťte se (k Bohu), aby vaše hříchy byly vymazány.
6. Soud je pak v tom, že Světlo přišlo k lidem, ale lidé si zamilovali více tmu než Světlo, protože jejich skutky byly zlé... Kdo však koná pravdu, přichází ke Světlu ...
7. Když ústy vyznáte, že Ježíš je Pán, a v srdci uvěříte, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budete spaseni. Neboť jsme ospravedlněni tím, že v srdci uvěříme, a spaseni tím, že ústy víru v Ježíše vyznáme.
8. A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před Jeho pohledem zmizela země i nebe... A kdo nebyl zapsán v Knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.
9. A viděl jsem nové nebe a novou zemi... Ten, který seděl na trůnu, řekl: Hle, všecko tvořím nové. A řekl: "Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá." Hle, přijdu nečekaně a má odplata se mnou ... Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil...

Uvedené verše jsou podle NKJV a řeckého textu NA27. 1: Římanům 3:23; 2: Římanům 6:23; 3: Římanům 5:8; 4: Skutky Apoštolů, 4:12 (Petrovo svědectví o Kristu před Judejskou elitou); 5: Skutky Apoštolů, 3:19; 6: Evangelium podle Jana, 3:19, 21; 7: Římanům 10:9-10; 8: Zjevení Jana, 20:11,15; 9: Zjevení Jana 21:1, 5; 22:12, 16.

© 2012 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama