2 Tim 3:1-5, část 2: Špatní lidé

26. march 2016 at 19:32 | Milan |  Hlubší studium

2. List Timoteovi, k. 3:1-5, část 2: Špatní lidé

Biblické texty podle NKJV, B-21 a Textus Receptus, pokud neuvedeno jinak.


Ale věz, že v posledních dnech nastanou zhoubné časy. 2Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze, budou vychloubační, arogantní, rouhači, vzpurní k rodičům (NKJ - neposlušní), nevděční, bezbožní, 3bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, neschopní se ovládat, brutální, opovrhující dobrem, 4zrádci, tvrdohlaví, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. 5Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových lidí se odvracej!


KOMENTÁŘ


Jací budou lidé v posledních dnech? Budou to špatní lidé.

2Lidé budou milovat jen sami sebe - pokud někdy byla doba, kdy byli lidé povzbuzováni, ať milují SEBE, tak je to dnes. Společnost lidi nabádá, ať se milují, bez ohledu na to, jestli jsou špatní nebo dobří - v naději, že KDYŽ SE BUDOU MILOVAT, BUDOU SE LÉPE CHOVAT.

1. Myšlenka, že lidé, kteří si o sobě myslí špatné věci, dělají špatné věci a lidé kteří si o sobě myslí dobré věci dělají dobré věci, je absolutně mylná.

2. My nepotřebujeme, aby nás někdo povzbuzoval, abychom se měli více rádi. My to děláme PŘIROZENĚ. Také by nás nikdo neměl učit, abychom se nenáviděli (asketové).

Řím 12:3: Neboť s milostí, která mi byla dána, říkám každému z vás, aby si o sobě nemyslel víc, než by měl, ale ať každý o sobě smýšlí střízlivě, podle toho, jakou míru víry mu Bůh dal.

Musíme se vidět realisticky - JACÍ OPRAVDU JSME. Všechno špatné, co v těle děláme, i slávu, kterou jsme získali v Ježíši Kristu.

Zeptejme se: "Jsou dnes lidé milovníci "sebe?" Nevypadá to, že žijeme v posledních dnech?"

TATO SEBELÁSKA JE TOTIŽ ZÁKLADEM VEŠKERÉ ZKAŽENOSTI, KTEROU PAVEL V TĚCHTO VERŠÍCH POPISUJE (2-5)!

Řecké slovo fíloutos znamená SEBELÁSKA = SOBECKOST.

Jedním z problémů dnešní doby je ten, že mnoho lidí je velice sobeckých a sobci se nemohou dohodnout, protože každý sobec si chce prosadit svou.

SEBELÁSKA JE ZÁKLADNÍ HŘÍCH, Z KTERÉHO PLYNOU TY HŘÍCHY OSTATNÍ. V MOMENTĚ, KDY ČLOVĚK UČINÍ PROSAZOVÁNÍ SVÉ VŮLE STŘEDOBODEM SVÉHO ŽIVOTA, ZNIČÍ VEŠKERÉ VZTAHY - S LIDMI I S BOHEM. Poslušnost Bohu a dobrá vůle k lidem jsou zničeny. (Viz naši povedení vládní činitelé a mnoho dalších lidí). Cílem křesťanství není korunování sebestřednosti, ale její zničení (Barclay).

"Milovníci sebe" příznačně začínají tento seznam špatných vlastností, protože to je základem veškerého hříchu a kořenem, ze kterého vypučí ty ostatní vlastnosti. Slovo doslova znamená "sebemilovníci" a poukazuje na skutečnost, že středem všeho není Bůh, ale člověk (Hiebert).

SEBELÁSKA JE LÍBIVÁ LEŽ, KTEROU ĎÁBEL CHYTÁ LIDI DO SVÉ PASTI (2Tim 2:26).


a své peníze, - Láska k penězům není nic nového, ale dnes jsme ji vypilovali do dokonalosti. Nejvyšší ironií však je, kam dnes ta láska k penězům většinu lidí dostala - DO ZHOUBNÝCH DLUHŮ!
Zeptejme se: "Jsou dnes lidé milovníci peněz? Nevypadá to, že žijeme v posledních dnech?"

budou vychloubační, arogantní, rouhači, - Chlubení se, arogance a rouhání není nic nového, ale DNES je toho opravdu hodně. Je to projekce zájmů sebestřednosti.

Když se chlubím, jsem pyšný vůči druhým. Když vyjadřuji svou pýchu vůči Bohu, tak se rouhám. Vydávám se za střed vesmíru. Nezáleží mi ani na lidech, ani na Bohu. Jediné, na čem mi záleží, jsem JÁ.

Podívejte se třeba na některé sportovce (box), když někdo vyzve držitele mistrovského titulu. Jak se navzájem shazují a sebe v reklamách vyvyšují. Chlouba a arogance je duch dnešní doby.

ROUHÁNÍ - nejen, že je ho dnes víc než dost, ještě se za něj platí ze státních prostředků! V USA tzv. "umělecká díla," například kříž ve sklenici s močí, se vystavují za peníze daňových poplatníků.
Rouhání je též podporováno veřejným publikem, například Madonna si postavila kariéru na rouhání se Bohu a veřejnost jí zaplatila milióny za její koncerty a hudbu. V posledních letech je vlastně takových "Madon" přebytek. Katie Perry například při udělení cen Grammy v roce 2014 při svém vystoupení s písní "Dark Horse" (Temný kůň), perfektně vykonala přímo na jevišti SATANISTICKOU MŠI. Ani nemluvě o Rihaně, Beyonce, Miley Cirus, "Lady" Gaga (chce se mi zvracet), o všemožných rapperech, atd. Není tohle snad duch posledních dnů?


vzpurní k rodičům (NKJ - neposlušní) - všímáte si exploze ničící autoritu rodičů nad svými dětmi? Světská filosofie i stát silně A NEMOUDŘE zasahují do zdravé výchovy dětí doma i ve škole a rodiče si více méně nechávají líbit neúprosně postupující zkázu rodiny - z čehož plyne i eventuální zkáza společnosti! Zdravá, fungující společnost se totiž dá budovat jen na zdravých, fungujících rodinách!

Před pár lety soudce v Orlandu na Floridě vynesl rozsudek, že 11 letý chlapec má právo se "rozvést" se svými rodiči, aby mohl být adoptován do náhradní rodiny. I když tohle je spíš (zatím) rarita, není raritou, jak mladí lidé své rodiče prostě ignorují a dělají si, co chtějí - ke své vlastní újmě. Před rokem 1989 bylo užívání drog v Česku téměř zanedbatelné. Po 27 letech "západních hodnot" jsme se vyšplhali v užívání drog na obyvatele na 4. místo na světě! To už nikomu nevadí, že se budoucnost naší společnosti nedá budovat na nepoužitelných feťácích?! Přidejte k tomu zkázu alkoholu, porna, "volného sexu" - "všeho druhu" a sexuálně-přenosných nemocí a také přeplněných psychiatrických čekáren…. No, na takovouhle budoucnost už sluneční brýle nepotřebujeme. Moc oslnivá nebude.

70 procent problémů a dřiny v našem sboru jsou nevychované děti, které ruší Bohoslužbu, ruší při výuce dětí, ruší dospělou konverzaci o Bohu, dělají rodičům ostudu tím, jak je neposlouchají… Ďábel skrze ně staví Boží principy na hlavu přímo na Božím shromáždění! A my ve vedení sboru stojíme před velice nepříjemným úkolem - než můžeme nějak naučit ty rozmazlené děti, aby se chovaly správně, tak se nejprve musíme potýkat s "převýchovou" JEJICH ROZMAZLENÝCH, SVÉHLAVÝCH RODIČŮ! Oni totiž neumí nebo někdy ani nechtějí své svéhlavé ratolesti usměrnit! Někteří rodiče jakoby už ani neměli buňky na správnou výchovu svých dětí (Rodičovství podle Boha - zde, a zde, zde, zde, zde, zde, zde a zde). Můžete jim vysvětlovat užitečné Boží principy výchovy dětí horem dolem a oni na vás jen nepřítomně zírají… Asi ani nevěří, že před 20 lety bylo normální, když děti v tichosti seděly vedle rodičů po celou Bohoslužbu. Byly to jednoduše děti VYCHOVANÉ. Dnes jsou bohužel děti většinou NEVYCHOVANÉ.

"Dítě ponechané samo sobě je ostudou své matce" Pří 29:15.

Kde církev příští generace vezme lidi, když rodiče selžou ve výchově svých dětí v úctě k Bohu a k bližnímu? Bude tu vůbec někdo, komu bychom mohli předat štafetu?

Co z neposlušných dětí rodiče vychovávají svou "nevýchovou?" Rozmazlené spratky (Benjamin Spock), z kterých vyrostou rozmazlení dospělí. Jak pak mohou uspět v těžkých životních situacích? Neuspějí. Opičí láska rodičů (všechno jim dovolí), podráží jejich vlastním dětem nohy, protože se nenaučí, že nemohou vždycky jen prosazovat svou. Nenaučí se respektu k Bohem daným autoritám, a tím se nikdy nenaučí Boží bázni (Pří 9:10). Jak by potom mohli být spaseni? Nejen, že svou bezbožnou "opičí láskou" rodiče "připravují" své děti na krach v jejich životech, ale i na to, aby po skončení svého sobeckého, nenaplněného života skončily v pekle!

Nezačíná tento zhoubný proces na zničení mladého života SEBESTŘEDNOSTÍ, kterou v nich rodiče podporují i odměňují, místo toho, aby své děti SEBESTŘEDNOSTI odnaučovali? Cožpak nevidíme ten rozklad společnosti, protože z lidí se stávají extrémní a nezodpovědní sobci? Proč je dnes tak málo věřících lidí? Není to proto, že sobci prostě nejsou schopni k Bohu přijít a poddat se mu?
Že bychom byli v posledních dnech?


nevděční, bezbožní, 3bezcitní, nesmiřitelní, - už od pádu Adama do hříchu byli lidé vždy do určité míry poznamenáni těmito vlastnostmi. Úkolem rodičů bylo děti takové vlastnosti (vrozené naší hříšné přirozenosti) odnaučovat. Měli jsme i organizace, jako třeba Skaut, Junák, Pionýr… kde se do jisté míry podporovaly kladné charakterové vlastnosti a tyto záporné se potíraly. Dnes z toho téměř nic nezbylo. Lidstvo jakoby se "nějak" ocitlo ve volném pádu do hlubin zkaženosti.

3bezcitní, (NKJ: nemilující) - řecký výraz doslova znamená "bez rodinné lásky." Jak ďábel odnaučuje lidstvo vzájemné lásce? Od malička učí lidi vyrůstat bez rodinné lásky - v rozpadlých a nefunkčních rodinách, kterých rapidně přibývá.

Nedostatek lásky je začarovaný kruh, který nás dovedl do dnešní "kultury smrti." Máme "baby-boxy," kam matka bez srdce klidně odloží své novorozeně. Zamysleme se nad tím - nemělo by být silnějšího pouta lásky, než mezi matkou a svým novorozeným, bezbranným potomkem, který potřebuje její teplo, mlíčko a lásku a slyšet její tep, na který byl zvyklý celých 9 měsíců v jejím bříšku… A my máme společnost, kde je OK podporovat zrůdnost odkládání novorozeněte do baby-boxu. Jako obnošený šat.

Samozřejmě bychom museli od základu změnit společnost a vrátit se k Božímu návodu na život - k Bibli. Pak by se mladé dívky necouraly s kdejakým nadrženým mladíkem a nemusely by pak řešit své nechtěné těhotenství. Počkaly by si na sex až do manželství, jak to Bůh z dobrých důvodů zamýšlel - aby se neděly zrůdnosti, které dnes pácháme, tj. potraty, baby-boxy, přibývání sexuálně přenosných nemocí, dávání dětí do náhradních rodin za státní peníze…

Málo lásky vyústilo v kulturu smrti. Víc a víc platíme za to, že se společnost masově odvrátila od Boha. Máme potraty, kde se zastavuje bijící srdce malého človíčka. Euthanasie zastavuje bijící srdce postižených nebo starých lidí. Války zastavují bijící srdce miliónů lidí… Nedostatek lásky je velice drahá věc. Že bychom byli v těch "posledních dnech?"

Mt 24:12: A protože se navýší nepravost, LÁSKA MNOHÝCH VYCHLADNE.

pomlouvační, - lidé si vždy do určité míry škodili pomluvami, ale dnes, obzvlášť v médiích a v politice, se pomlouvání pozdvihlo na mega-byznys manipulování s celými populacemi lidí. Například mě udivuje, jak Západ nechce zrušit ekonomické sankce proti Rusku (na což doplácí i naše ekonomika), protože prý "neplní Minské dohody," přičemž Minské dohody se týkají Ukrajiny, a ne Ruska. Jak to prolhaní politici a média překrucují a lidem přežvýkají.

Západ svým "vývozem demokracie na bombách" vytvořil svou vlastní zkázu - ale vždy se to pohotově svádí na druhé důmyslnými pomluvami.
Rozvrácením Středního východu jsme nejen vytvořili hrdlořezy Al-Kaidy a Islámského státu, ale také je tajné služby vycvičily a vyzbrojily, aby sesazovaly Západu nepohodlné režimy. Teď nám v Evropě bouchají jejich bomby a zabíjí nevinné lidi.
Miliónové vlny uprchlíků by k nám neproudily, kdybychom bombami nezničili jejich domovy. Ale "za všechno může Rusko."

Média provádí "atentát na charakter." Někoho pomluví, znemožní, na první stránce novin. Pokud se jejich lež časem nedá dál krýt, tak se třeba na zadní stánce svých novin malým tiskem i omluví - ale charakter a postavení jejich terče už byly zničeny, svého cíle dosáhly. Média se povýšila na pozici soudce, soudní poroty a vykonavatele trestu na nevinných lidech, na které si média zalezly, PROTOŽE TI LIDÉ V NĚČEM SMÝŠLELI JINAK. Kde je naše svoboda projevu, svoboda vyznání, když jsme kvůli jinému názoru likvidování zlomyslnými pomluvami? Není tohle duch doby posledních dnů?

neschopní se ovládat, - neschopnost ovládat své chtíče má dnes svůj štítek téměř na všem - na sexu, drogách, alkoholu, jídle… i kariéře… Ať lidé dělají, co dělají, často se při tom neumí ovládat. Jak se říká, "neví, kdy přestat."

Michelle, úspěšná autorka, žije ve strachu, že její manžel jednoho dne objeví její tajnou hromadu kreditních karet, její tajnou poštovní schránku a další triky, kterými se snaží před svým manželem ukrýt, kolik peněz NA SEBE UTRÁCÍ PŘI NÁKUPECH.

Jedna učitelka se se smíchem nechala slyšet: "Muži prostě nechápou, že nakupování je pro nás oblíbená droga." Zároveň připustila, že některé měsíce jde celá její výplata na splácení minimálních splátek na jejích kreditních kartách. "Když projdu dveřmi nákupního střediska, je to jako bych vstoupila do nebe. Bůh vynalezl zavazadlový prostor aut k tomu, aby si ženy měly kam schovávat své nákupy."

Proč máme dnes tolik alkoholiků, kuřáků, feťáků, narkomanů, chlapů závislých na pornu, obézních lidí, hazardních hráčů, kteří utratí celé své živobytí, lidí topících se v dluzích…? Protože se nenaučili ovládat své chtíče. Že bychom žili v posledních dnech?

brutální, - krutost a brutalita také nejsou bohužel nic nového, ale Pavel nás pod inspirací Svatého Ducha varuje, že poslední dny se budou vyznačovat neobyčejnou brutalitou.
Navzdory tomu, jak si myslíme, že jsme kultivovaní, za posledních sto let bylo zabito víc lidí, než kdykoliv před tím. Jeden muž v Kalifornii zavraždil svého spolubydlícího, kvůli pivu. Spolubydlící chtěl Michelob, obviněný koupil Natural Light. Jak jeho spolubydlící vyléval pivo, co nechtěl, do dřezu, tak ho ubodal k smrti….

Brutální vraždy Islámského státu, Al Kaidy a podobných extrémistů se vysílají v přímém přenosu - a mnozí lidé se tím baví.
Někdo se naštve, tak vystřílí spolužáky ve škole nebo lidi v kině… Extrémisté zabíjí bombovými atentáty stovky nevinných lidí… Jeden bratr byl šokován, když zjistil, jakým způsobem si jeho mladší spolupracovníci "pohráli s potkanem," který se k nim zatoulal - jak ho brutálně zabili, rozsekali…. a natáčeli si to na video!
Když jsem byl kluk, nejednou jsem byl svědkem (občas i účastníkem) rvaček, třeba na discu. Ale jakmile protivník padl na zem, rvačka končila, on prohrál. Dnes když někdo padne na zem, tak mu zuřivci dupou na hlavu a kopou do něj - oni ho už pouze nemlátí, oni ho zabíjí.
Když jsme psali o lživých médiích - daly by se i napsat litanie o tom, jak zamlčují KRUTÉ řádění loupeživých Banderovců na Ukrajině - které naše "vyspělé demokracie" hájí, kryjí a podporují. I oni své zajatce nejen bijí, ale SUROVĚ A S GUSTEM UBÍJEJÍ K SMRTI. Kde se ta brutálnost v lidech bere? Není to duch poslední doby?


opovrhující dobrem, - můžeme bohužel najít mnoho příkladů, jak se v naší moderní společnosti opovrhuje dobrem. Třeba bývávalo, že většina lidí si myslela, že nechat druhé lidi žít byl dobrý nápad a zabíjení bylo všeobecně považováno za špatné. Dnes se zabíjení a mutilace lidských těl oslavuje na televizních obrazovkách, a zabíjíme milióny bezbranných životů skrze potraty a eutanázii. Málokoho už vůbec zajímá, že doktor provádějící interupci je vrah! Viz video Němý výkřik. A zde.
Dovolili jsme posedlým, nenávistným a dementním feministkám promýt lidem hlavy pokřikem: "žena má právo si vybrat!" (nechat si dítě nebo ho zabít potratem).

KOHO ALE ZAJÍMAJÍ PRÁVA MIMINKA V MAMINČINĚ BŘÍŠKU?! Cožpak tento malý človíček nemá právo na život?! Jak snadno jsme se zbavili zodpovědnosti tím, že jsme si nechali namluvit, že "to" není lidský život, ale jenom "tkáň." Zbavili jsme se ale zodpovědnosti za desítky milióny potraty zmařených životů před Bohem Stvořitelem? V každém případě se ďáblu podařilo svést lidstvo do další monstrozity - matky zabíjejí své vlastní děti a nechají si namluvit, že je to jen "interrupce." Jenže interrupce těhotenství je interrupce nevinného, bezbranného života! Málokdo jim řekne, že těhotné matky své tělo neošálí - ono ví, že zabilo své vlastní dítě. Psychické důsledky matky, které prodělaly i několik potratů, jsou katastrofální - noční můry, hluboké deprese, život na psychofarmakách… Jejich svědomí se neumí vyrovnat s faktem, že svévolně zabilo vlastní plod!

A pokud to nenarozené stvoření není člověk, tak proč se lidské bestie z Planned parenthood vyjadřují o částech jeho tělíčka jako o částech lidského těla, když PRODÁVAJÍ POTRACENÉHO ČLOVÍČKA NA SOUČÁSTKY - a zde - za velké peníze na "výzkum?" Zde je jádro pudla - "VÝZKUM" má velkou poptávku po nenarozených dětech, PROTO POTŘEBUJEME VÍC POTRATŮ! (Zatímco bílá rasa v Evropě vymírá - sami jsme se odsoudili k zániku). O tom se také raději moc nepíše, co kdyby to lidem došlo?!
(Planned parenthood = "výrobna potratů," skrývající se za líbivým názvem Plánované rodičovství).
Když stát dovolí, abychom zabíjeli lidi ještě v lůnu, co mu brání v tom, aby dovolil zabíjet lidi i později…
Jak moc dnes lidé opovrhují dobrem? Nejsme už v době posledních dnů?


4zrádci, tvrdohlaví, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. - Víc a víc se stává, že politici uzavírají smlouvy, jen aby jeden druhého nějak podvedli, zneužili a docílili JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM vítězství. Čest, vzájemná úcta, dodržení svého slova, poctivost, charakter, spolehlivost…. byly vyhozeny na ulici a nahrazeny pekelnými vlastnostmi samotného ďábla. "Strom poznáte podle jeho OVOCE," řekl Ježíš (Mt 12:33).

"Účel světí prostředky" je motto dne, a být zrádcem už nenese hanlivé stigma. Všechny tyto charakteristiky opět plynou z problému, že člověk se "evolučně vyvíjí" z bohabojného člověka v sebestředného sobce s otupělým svědomím.

Ve skutečnosti si ale nemusíme vybírat mezi rozkoší a Bohem. Osobně poznat svého Stvořitele-Spasitele je ta největší rozkoš. Přivést někoho ke Kristu je víc vzrušující, než rozkoš z požívání drog….
Žalm 16:11: Po Tvé pravici jsou rozkoše navěky…

Ale musíme si vybrat, co chceme milovat - milovat rozkoš nebo milovat Boha?!

Žít pro Krista poskytuje člověku mnoho rozkoší, ale ty zakusíte jen tehdy, když milujete Krista a odmítnete žít pro pouhé rozkoše.

JDE O PRIORITY. Co v životě dáváme na první, druhé, třetí… místo?

Jsou dnes lidé rozkošníci, kteří se k dosažení svého cíle neštítí někoho zradit, nad někoho se povyšovat, jít tvrdohlavě za svou rozkoší - raději než jít za Bohem? Nejsme už v posledních dnech?


5Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. - Trvalo mi několik čtení, než mi došlo nemyslitelné - Pavel nepopisoval zkažené lidi ve světě - Pavel popisoval, jak v posledních dnech budou vypadat lidé v církvi!

Reverend John Canning domluvil na pohřbu Lea a Hazel Gleeseových. Sdělil truchlícím, jak byl tomuto páru blízko, že je nazýval mamkou a taťkou. O šest týdnů později byl Canning odveden v poutech do vězení, obviněn z bití a uškrcení těchto 90-ti letých staříků.

Policie zjistila, že Gleeseovi byli zabiti ve svém domě den po Novém roce, když zjistili, že Canning zneužíval plnou moc, kterou mu dali, a kradl z jejich úspor… "Tohle je nejhnusnější případ, který jsem kdy viděl, řekl Phil Rahmer, agent policie. Ze všech lidí ve světě by přece člověk měl moci nejvíc důvěřovat svému pastorovi. Když zjistili, že jemu věřit neměli, tak je zabil…."

Třiašedesátiletá žena se svěřuje jednomu časopisu aby ospravedlnila své cizoložství: "I on je ženatý. Scházíme se jednou týdně v motelu na tři hodiny nebe. Můj muž o tom nic neví, žena mého milence také ne. Sex s mým manželem je teď dokonce lepší, a já přece svému manželi nic neupírám. Každý týden učím jednu třídu v církvi, ale z nějakého důvodu nemám výčitky svědomí."
(Výběr z Guzíkova komentáře).

Lidé s popáleným svědomím (1 Tim 4:2) chodí do kostela a vesele hřeší, jakoby se nechumelilo. Teleevangelisté, jako obrovský vysavač, vysávají peníze z kapes důvěřivých lidí. Falešní uzdravovači jako Benny H. (pro jistotu má autorské právo i na své jméno - jistě jen s dobrými úmysly), oblbují lidi, kteří kvůli jejich falešným zázrakům naplňují celé stadióny (2 Tes 2:9). Z peněz, které vytřískali z naivních davů, si žijí v nepředstavitelném luxusu. Kážou jim vodu, pijí víno… Navenek jsou ztělesněná zbožnost, ale popírají Boží moc - vést svaté životy.

V našem světě, kde jsou lidé posedlí sami sebou, s konzumním stavem mysli - bavte MĚ, krmte MĚ, hýčkejte MĚ, pusťte MĚ (dopředu)… není divu, že i ti, kteří chodí někam do církve, mají mentalitu "náboženství švédských stolů." Nandají si na talíř, co se jim zachce, cítí se velmi "duchovní," ale přebíhají od jednoho stolu ke druhému a nemají žádný smysl pro zodpovědnou, Kristo-střednou víru. Jenom berou, nabídnout nemají co. A když si nabrali co chtěli, odcupitají do jiné církve, kam si zas přijdou naložit talíř na její náklady. Jak by mohla církev prospívat, když ji vysávají sebestřední paraziti?

Vedou "honosné řeči o marnostech" (2 Pet 2:18), pietně dumají nad "nesmrtelností chrousta," a snaží se na druhé působit nebetyčně pietním dojmem - bohužel BOŽÍ MOC MĚNIT ŽIVOTY je jim cizí. V jádru jsou pořád stejní hříšníci, jako ti ve světě. A protože jim pravda nevoní, najdou si "švédské stoly," kde se pravda raději neservíruje (2 Tes 2:9-12, 2 Tim 4:3-4).

Když hovoříme o MOCI ZBOŽNOSTI, lidé si často myslí, že to je "moc," která jim dá, co chtějí. Tak to ale nefunguje! Pavel mluví o moci zbožnosti, kterou lidé posledních dnů budou opovrhovat - Boží moc měnit životy hříšné na životy svaté. Mnoho lidí dnes popírá Boží moc, která jim skrze Bibli říká, co mají dělat.


Od takových lidí se odvracej! - Pavel věděl, že s takovými lidmi nic nenadělá. Nemá cenu se s nimi hádat, je to škoda času. Není bezpečné se s nimi stýkat, protože "špatná společnost kazí dobré mravy" 1 Kor 15:33.


© 2016 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.


 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama