Zbožný zármutek

28. august 2016 at 17:38 | Milan |  Poznámky z kázání

Zbožný zármutek

Citované Písmo podle NKJV, Bible Kralická (BK) a B-21, pokud neuvedeno jinak.


ÚVOD:


Tohle kázání jsem přepsal nejmíň 21x. Psal jsem ho celý týden - pořád jsem dumal, jak nejlépe prolomit tu duchovní bariéru a vysvětlit to těm, kterých se to nejvíc týká.

Náš sbor je jako vesnický fotbalový tým:
Polovina týmu chodí 2-3x týdně na tréningy a polovina do hospody. Na tréning dojdou tak 2x za měsíc - když je hospoda zavřená. Otázky: Jak uspěje tento tým v lize? Na turnaji? Co těmto hráčům řekne trenér? Co jim řeknou ti, co poctivě trénovali, ale kvůli těm, co moc netrénovali, jejich tým prohrává jeden zápas za druhým? Při zápase se totiž ukáže, jak je který tým dobrý, že!

V pátek jsem na blogu publikoval článek "NEBEZPEČNÁ HRA," založený na pasáži z Židům 6:4-6. Pojednává o tom, co je nejvíc nebezpečná hra, kterou ďábel s lidmi hraje. Ďábel využije období, kdy Bůh lidi osvěcuje. Oni vidí, že Bůh koná v jejich životech. A tak začnou věřit. Jenže akorát věří, že Bůh je. Bůh je osvěcuje, aby je dovedl k pokání. Ale mnoho lidí je dnes tak svévolných a nepoddajných, že by od Boha chtěli, aby jim žehnal, ale nechtějí se mu poddat. Bůh čeká na to jejich pokání. A Satan jim předhazuje buřty a kosti, aby se za nimi honili a pokání nečinili.

A jak čas utíká, hřích jim dál zatvrzuje srdce, a to Boží osvěcování vnímají míň a míň. A proto je duchovní věci už zase zajímají míň a míň. Tvrdí, že jim to nic neříká a vrací se zpět do světa. ZÁROVEŇ JSOU ALE PŘESVĚDČENI, ŽE JSOU SPASENI. Zatvrdili se však proti Bohu, a Jeho usvědčování z hříchu už nevnímají. Satan je dostal - napořád! Už se ke Kristu nevrátí, protože ho "okusili," a nic jim to podle nich "nedalo." Nedalo, protože se nepoddali Bohu, aby to dělali tak, jak On řekl, že to funguje. Nikdy totiž nebyli znovuzrození, tudíž zůstali nespaseni! Navzdory tomu, co Bůh v jejich životě dělal, jsou stále na cestě do pekla!

PROČ NEČINILI TRVALÉ POKÁNÍ? CHYBĚL JIM ZBOŽNÝ ZÁRMUTEK NAD JEJICH HŘÍCHY.

A Já vám dnes chci, z Kristovy lásky, pomoci k tomu zbožnému zármutku dojít:

2 Kor 7:8-11: I když jsem vás svým dopisem zarmoutil, nelituji toho. Ano, litoval jsem, když jsem poznal, jak vás ten dopis na čas zarmoutil,
9ale teď se raduji - ne z vašeho zármutku, ale z toho, že váš zármutek vedl k pokání. Zarmoutili jste se v souladu s Bohem, takže jste kvůli nám neutrpěli žádnou škodu. 10Zbožný zármutek totiž působí pokání, které vede ke spáse, takže není čeho litovat, ale světský zármutek působí smrt. 11Všimněte si právě téhle věci - že váš zármutek byl zbožný: jakou ve vás způsobil snahu a ochotu k nápravě, jaké rozhořčení a bázeň, jak silnou touhu, jakou horlivost, jaké úsilí potrestat viníka!

V této pasáži apoštol Pavel hodnotí výsledky svého úsilí přivést církev v Korintu k pokání. Na soustředění se hodně o pokání mluvilo. Nicméně, pár týdnů potom, co jsme se vrátili, je vidět, že lidé v církvi jsou pod soustředěným útokem ďábla a některým se moc dobře nevede - ve svém pokání nevydrželi. Často totiž lidé sice NĚJAKÉ pokání činí, ale je moc mělké a dlouho jim nevydrží.

Co je pokání? Změna mysli o svém způsobu života. Konkrétně odvrácení se od svých hříchů. Jenže řekněme někdo činí pokání ve středu, ale v pátek nebo za měsíc, za rok… už je zase v hříchu. Co se stalo? Nedodržel Bohu svůj slib. Zrušil "smlouvu." Řekl, že něco udělá, ale porušil své slovo.

Co je ta důležitá ingredience k trvalému pokání?


ZBOŽNÝ ZÁRMUTEK:


DVA DRUHY ZÁRMUTKU:
1. Zbožný zármutek totiž působí pokání, které vede ke spáse…
2. Světský zármutek působí smrt.

V článku Nebezpečná hra bylo zmíněno, že bez pokání není spásy. (Sk 20:21, 3:19, Lk 13:3, 5, Pří 28:13…). Zde bychom mohli říct, že:

BEZ ZBOŽNÉHO ZÁRMUTKU NENÍ OPRAVDOVÉ POKÁNÍ!

V Lk 8:6 & 13 (Podobenství o rozsévači) je příklad lidí, kteří ústy přijmou Krista, dokonce s radostí - ale v době pokušení (zkoušek) odpadnou. Proč? Nečinili takové pokání, které by vydrželo. A proto nebyli znovuzrození. Byli jenom osvícení (Žid 6:4-6). A protože ZŮSTALI DUCHOVNĚ MRTVÍ, když to OSVÍCENÍ POMINULO, vrátili se zpátky do světa. Zrušili svůj slib pokání - odvrátit se od svých hříchů.

Židům 6:4-6: Pro ty, kdo byli už jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, 5okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku, 6a přesto odpadli, pro ty je nemožné znovu se vrátit k pokání.

PROČ ODPADLI?

NEBYLI SCHOPNÍ ZBOŽNÉHO ZÁRMUTKU NAD SVÝM ZBANKROTOVANÝM, HŘÍŠNÝM STAVEM. JEJICH POKÁNÍ BYLA SPÍŠ SEBELÍTOST (světský zármutek). BYLI PŘÍLIŠ SOBEČTÍ, SEBESTŘEDNÍ! Třeba je štvalo, že si svými hříchy uškodili, ale neštvalo je to až tak moc, aby s tím hříchem radikálně skončili. Pořád ten hřích dál milují. Dokud člověk svůj hřích nezačne nenávidět, tak se ho nezbaví.

Namlouvali si, že jim to "nějak projde." Kromě lidí, kteří se chytnou nějakého náboženství, jsou lidé, kteří si křesťanství předělají po svém - jenže Bůh řekl, že do nebe je jen jedna cesta - "Pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista" (Sk 20:21). Do nebe se nedostanete skrze Islám, Hinduismus, ani Budhismus, ale ani skrze Mormonismus, Jehovisty, ani skrze jiné náboženství nebo křesťanské kulty. Ani skrze své "křesťanství bez pokání!" To všechno jsou slepé ulice falešných náboženství, které ďábel lidem předhazuje, aby se mohli "vyhnout Kristu."

Každý stejně bude muset jednou před Ježíšem pokleknout. Je to nevyhnutelné. Ale je obrovský rozdíl v tom, KDY před Kristem pokleknete! Když pokleknete za svého života, tj. dobrovolně, půjdete do nebe! Když až po smrti, jako poražený nepřítel Krista, skončíte v pekle!

Včera mi jeden člověk v mailu vyčetl, že nemáme lásku. Odepsal jsem, že nemáme tu lásku, kterou on po nás chce - FALEŠNOU LÁSKU - tj. když vám lidé z lenosti jen lechtají uši. Nechtějí se s vámi dohadovat, tak vám žádné nepříjemné pravdy raději neřeknou. Mohli by vás varovat, ale z lenosti vás nechají, ať si natlučete nos. To ale Zita a já neumíme. A tak vám dnes chci dát pořádnou dávku opravdové lásky - mějte se mnou trpělivost - s některými lidmi je potřeba pořádně zatřást, aby se probrali ze své duchovní letargie.

Fil 2:9-11: Bůh Ježíše ohromně vyvýšil…9aby před jménem Ježíše každé koleno pokleklo… a každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán, ke slávě Boha Otce.

Bůh řekl, že Ježíš je Pán pánů a Král králů (Zj 19:16). Věříte tomu? JAK MOC TOMU VĚŘÍTE?

Když například místo bohoslužby děláte věci, které z hlediska věčnosti nemají žádný význam, tak jste před Králem králů ještě NEPOKLEKLI! Někdo jde v neděli ráno něco stěhovat, i když by to mohl dělat jiný den. Jiný si vybral koníčka, který se ale musí dělat v neděli; jiný jde na oslavu, která by se mohla naplánovat na sobotu nebo neděli odpoledne…. Víte, co děláte? Místo před Králem králů, klekáte před ďáblem, který vás těmi věcmi tahá od Krále králů pryč!

Ano, každý, kdo nemiluje pravdu, nemusí před Kristem pokleknout. Nemusí ho poslouchat. Ale Bůh řekl skrze apoštola Jakuba:

Buďte vykonavatelé slova a nepodvádějte sami sebe tím, že si namlouváte, že ho stačí jenom slyšet. (Jak 1:22.)

Jak jste mnozí z vás "vykonavatelé slova," když i tady v církvi mluvíte sprostě, a říkáte "vole" v každé druhé větě? Jak jste vykonavatelé slova, když opakovaně něco naslibujete a pak to neuděláte? Tak, jak nedodržujete slovo druhým lidem, tak nedodržujete své slovo Bohu - i proto není vaše pokání trvalé - vaše sliby nic neznamenají, protože je nedodržujete! Ani svůj slib Bohu!

Zvykli jste si na všechno se vymluvit. Jenže výmluva je lež a Bible nás varuje, že "i všichni lháři budou mít svůj díl v ohnivém jezeře," Zj 21:8. Myslíte na tyhle věci, když lžete při svých výmluvách, nebo jste tak zvyklí se vymlouvat - tj. lhát, že už ani nevíte, že tím hřešíte?! Zapomínáte, že Bůh vaše lži vidí?

Jak jste "vykonavatelé slova," když po kázání jdete bez jakéhokoliv studu čmoudit cigarety - zamyslete se - je kouř spojený s nebem nebo s peklem? A při společenství během oběda se bavíte o tom, jak si zasouložit, když má žena "krámy?!" Co je na tom svatého a křesťanského?! Hello?!

Jak to, že nemáte chuť bavit se o tom, co jste si z kázání odnesli? Jak jste "vykonavatelé slova," když opomíjíte společná shromáždění? Jak se pak můžete posílit zdravým kázáním, kterých je dnes málo, a místo toho pak bloumáte po internetu a pijete ze špinavých kaluží? To pořád nevěříte, že jsme v době blízké 2. příchodu Krista a jedním z varovných znamení je to, že pravda je utápěna v moři falešného učení? Vážíte si toho, že tady falešné učení nemá žádné místo? Nebo nejste schopni rozpoznat zdravé učení od falešného?

Proč některým lidem nejde Krista poslouchat? Byli jenom osvíceni. A to osvícení postupně hasne, protože jejich pokání proběhlo jen v hlavě, ale nedošlo do srdce - nebylo provázeno ZBOŽNÝM ZÁRMUTKEM nad jejich hříchy. Spíš to byla jen sebelítost. Nebo nebylo pokání žádné - někdo jim slíbil, že jim Kristus vylepší život, zaplatí dluhy… To jsou špatné důvody ke spáse!


PROČ JSEM SVOLAL TOTO MIMOŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ:


Přítomnost Svatého ducha na soustředění byla až neuvěřitelně silná. Pracoval v životě každého člověka.

BŮH NÁM NA TOM POŽEHNANÉM SOUSTŘEDĚNÍ UKÁZAL, JAKÉ BY TO MOHLO BÝT. MALÁ OCHUTNÁVKA NEBE! Ale ono to takové dál bude, jen když se toho nepustíme. Když si to nedáme vzít!

Kdysi jsem četl takouvou úvahu, nazvanou "Jaké to mohlo být." Mohlo to být krásné, ale nakonec nebylo. Proč? Ten člověk dovolil ďáblu, aby ho o to obral - skrze hřích. A ten člověk dopadl špatně - nejen v tomto životě, ale i na věčnosti! Nejdřív to vypadalo, že z něj bude dobrý křesťan, ale skrze svůj nebrzděný chtíč se z něj stal sexuální predátor, který skončil ve vězení! Musíte své chtíče držet na uzdě! A to jde špatně, pokud nejste znovuzrození a nekráčíte DENNĚ s Kristem! Ptáte se v momentě pokušení: "Co by dělal Ježíš?!" A děláte to?


OSVÍCENÍ NENÍ SPASENÍ!


Chci prolomit duchovní bariéru, která oslepuje ty, kterých se to týká nejvíc. Není náhoda, že když se káže něco, co by měli slyšet, tak zrovna "náhodou" chybí, a tak zůstávají duchovně slabí - a tím si je "vlk" (ďábel) rezervuje k eventuálnímu "sežrání." Pamatujete na Skutky 2:42 - 4 pilíře zdravé církve?

42Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.

Je tu mnoho lidí, kteří ačkoliv chodí alespoň občas do církve a vyznávají Krista pusou - ve SKUTEČNOSTI JSOU NADÁLE DUCHOVNĚ MRTVÍ! NEJSOU SPASENÍ!

Proto je to netáhne do společentví s Božím lidem. Proto jim nevadí být ve světě. Proto se snadno nechají satanem přesvědčit, že v neděli ráno nebo o biblické "musí" dělat něco jiného. Mají pořád ŠPATNĚ NASTAVENÉ PRIORITY - zatím jsou pořád součástí světa, ne Božího království. JSOU DUCHOVNĚ MRTVÍ, PROTOŽE NIKDY NEBYLI DUCHOVNĚ NAROZENÍ.

ZAŽILI, ŽE BŮH PRACOVAL V JEJICH ŽIVOTECH - ale ZATÍM BYLI JENOM OSVÍCENÍ!

Autor Židů takové lidi varuje (6:4-6): V CÍRKVI KOLEKTIVNĚ "okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, 5okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku,… A PŘESTO ODPADLI! "

Neměli kořeny (Lk 8:13), protože nečinili opravdové pokání! Když člověk to pokání nečiní, OSVÍCENÍ EVENTUÁLNĚ VYHASNE, Bůh přestane žehnat a člověka to přestane "bavit." Začne mít jiné priority. Už se nechce chovat jako křesťan, protože se jím ani nikdy nestal. Trapně se vymlouvá na všechno možné. Nakonec z církve odejde do světa nebo do jiné církve, kde se lechtají uši - hlavně aby nemusel činit to pokání. Ať už je dohra jakákoliv, mnoho lidí nechápe, že i když Boha "okusili," že nejsou spasení.

Písmo říká, že "Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové." (2 Kor 5:17). Jste po svém "obrácení" radikálně jiné, nové, duchovní stvoření, nebo jste v podstatě pořád stejní?

ZHOUBNÁ VĚC:
Kdo odpadne, ten se už ke Kristu nevrátí (Žid 6:4-6) - z jejich pohledu "vyzkoušeli" církev a zjistili, že už jim to nic neříká. A satan je má - a oni se zapečetili na své cestě do pekla, protože pokud budou někdy něco hledat, tak nejspíš něco jiného, než Krista. A nebo si řeknou, "teď na to nemám čas, vrátím se k Bohu později." ŠPATNÉ PRIORITY! Jakmile OSVÍCENÍ úplně vyhasne, tak už nepociťují to nutkání se ke Kristu vrátit. Dělají si to dál prostě po svém. NEBOJÍ SE ANI BOHA, ANI PEKLA.

Jenže Písmo nás varuje: "Je to hrozná věc, padnout do rukou živého Boha! (Žid 10:31).

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte! (Lukáš 12:4-5, 8-9).

Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara... Tehdy boháč zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, ať smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně trpím! (Lukáš 16:23-25).

Smrt i záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera - to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. (Zjevení 20:14-15).

Jste si jistí, že jste zapsaní v Knize života? Jak si mnozí z vás mohou namlouvat, že neskončíte v pekle, když ovoce vašich skutků a vaše bezbožné řeči prozrazují, že nejste dobrý strom? - Co na srdci to na jazyku?!

Kdo půjde do nebe?
Mt 7:21-23: 21Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. 22Mnozí mi v onen den řeknou: 'Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?' 23A tehdy jim jasně řeknu: 'Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!'

Ježíš řekl, že do nebe půjde ten, kdo koná vůli Otce, který je v nebesích. Co je vůle Otce? Kromě jiného, "Buďte svatí, protože JÁ JSEM svatý!" (1 Pet 1:16). Dělat něco v Kristově jménu a zároveň žít v hříchu vám do nebe nepomůže.

Ten, kdo mluví sprostě, kdo miluje materialismus a uspokojování svých chtíčů místo lásky k Bohu, kdo v neděli a o biblických raději dělá něco jiného - jak můžete říkat, že patříte Kristu?! Když zároveň netoužíte být ve společenství s Jeho lidem? Když si o nedělích a biblických necháte ďáblem naplánovat něco jiného? A vymlouváte se, že to jinak nešlo? Jakto že to Frantovi, Tomášovi a pár dalším lidem jde?
Co si myslíte o člověku, který tvrdí, že je dobrý fotbalista a přitom víte, že místo dvou-tří tréningů za týden chodí na tréning jednou za čtrnáct dní?! A když jeho tým hraje zápas, tak on jde kopat za někoho jiného?


Byli jste osvícení a spletli jste si to se spásou! Jste nadále duchovně mrtví, proto vám duchovní věci moc neříkají. Proto se nesnažíte, aby byl Bůh a Jeho království ve vašich životech na prvním místě. A to osvícení slábne! Pamatujete - Hledejte NEJPRVE Boží království a Jeho spravedlnost?… Mt 6:33. Jak dlouho to budete ignorovat? Jak dlouho si budete něco namlouvat?

Bůh vám stále nabízí šanci - už i tím, že jste dneska přišli. Ale pro většinu z vás - přestože jste něco kdysi s Bohem zažili - pokud dál milujete svět, jeho materialismus a chtíče - místo Ježíše, nezlobte se, nejste spaseni!

K trvalému pokání potřebujete ZBOŽNÝ ZÁRMUTEK!

Člověku musí být hodně špatně ze sebe samého, ze své hříšné přirozenosti, musí se rmoutit nad svým duchovně neutěšeným stavem. Toho je člověk schopen, dokud je OSVÍCENÝ. Jinak ne. Nevyplýtvejte si svou šanci. Nečekejte, až to osvícení vyhasne! U některých z vás je už skoro pryč!


PŘÍKLAD ZBOŽNÉHO ZÁRMUTKU - EZRA K. 9 & 10:


Ezdráš k. 9: Po tom všem za mnou přišli ke mě vedoucí se slovy: "Izraelský lid, kněží ani levité se neoddělují od okolních národů - Kananejců, Chetejců, Perizejců, Jebusejců, Amonců, Moábců, Egypťanů a Emorejců. Přejímají jejich ohavnosti a 2žení sebe i své syny s jejich dcerami. Svaté símě se mísí s okolními národy a vedoucí hodnostáři jdou v té nevěrnosti příkladem!"

3Jak jsem to uslyšel, roztrhl jsem své roucho i plášť a rval si vlasy i vousy a usedl jsem v naprostém zděšení. 4Potom všichni, kdo se třesou před slovy Boha Izraele, se kvůli nevěrnosti těch navrátilců shromáždili kolem mě, a já jsem seděl v naprostém zděšení až do večerní oběti.

5Teprve v čas večerní oběti jsem povstal ze svého půstu; a stále ještě v roztrženém rouchu a plášti jsem padl na kolena a vzepjal ruce k Hospodinu, svému Bohu. 6A řekl jsem: "Bože můj! Jsem příliš zahanben a ponížen, abych zvedl svou tvář k Tobě, svému Bohu! Protože naše hříchy nám přerostly přes hlavu a naše vina dosáhla k nebi.7Ode dnů našich praotců až dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme pro své hříchy - my, naši králové a naši kněží byli vydáváni do rukou okolních králů, meči, zajetí, plenění i zjevnému zostuzení, tak jak je to i dnes.

10Teď ale, Bože náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání,… 15Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vyvázli. Stojíme před tebou ve svých vinách, s vědomím, že nic takového před tebou neobstojí."


Ezdráš 10:1-18: Když Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k němu veliké množství Izraelců, mužů, žen i dětí a všichni usedavě plakali.

2Tu k Ezdrášovi promluvil Šechaniáš, syn Jechielův ze synů Elamových:
"Zradili jsme svého Boha, když jsme se ženili s cizinkami z okolních národů. Přesto však má Izrael ještě naději. 3Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám radíš, pane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním našeho Boha. Ať se stane podle Zákona…
Jak tam odešel, nic nejedl ani nepil, neboť truchlil nad nevěrností navrátilců. 7Mezitím rozhlásili po Judsku a v Jeruzalémě, ať se všichni navrátilci shromáždí v Jeruzalémě. 8Kdo nepřijde do tří dnů, tomu podle rozhodnutí představených a stařešinů propadne všechen majetek a bude vyloučen se shromáždění navrátilců.

19A zavázali se, že své ženy propustí; a ve své vině nabídli jako oběť za svůj hřích berana stáda.


Ezdráš a ti, kteří se třesou před slovy Boha Izraele, vzali hřích svého národa extrémně vážně! Žalem nejedli, truchlili, toužili po důkladné nápravě. Přiznali, že svého Boha zradili! Usedavě plakali. Prožívali zbožný zármutek! Prožíváte alespoň teď zbožný zármutek nad vaším hříchem, nad vaším žalostným duchovním stavem?
Trápíte se se svými hříchy natolik, abyste toužili po důkladné nápravě?! Třesete se před slovy Boha Izraele? Tj. jediného živého Boha?

Deut 32:35: Pomsta patří Mě, já zjednám odplatu; jejich noha jim uklouzne v daný čas; den jejich pohromy se blíží, jejich úděl už je pro ně připraven!

Na koho se Bůh tak hněvá? NE NA POHANY - NA SVŮJ LID! Který mu slouží akorát pusou ale ve svých skutcích jsou bezbožní! Den pohromy se blíží i pro některé z vás! A pokud nedojdete k opravdovému pokání ve zbožném zármutku, budete nakonec úpět v pekelných plamenech!

Nabídnete dnes Bohu oběť, jako to udělali viníci v době Ezdráše? V dnešní době máme nabídnout víc, než obětní zvíře - máme nabídnout sebe - jako žijící oběť - Řím 12:1-2.

PROČ SE IZRAELITÉ NESMĚLI VE SŇATCÍCH MÍSIT S OKOLNÍMI POHANY? Měli podobný důvod, proč se křesťané nemají upínat na nekřesťany - ať manželským sňatkem, partnerstvím v podnikání, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, kdy vás nevěřící mohou stáhnout do hříchu: Jsme chrám živého Boha

2 Korintským 6:14-18:
14Nespřahejte se nerovnoměrně s nevěřícími. Jaké společenství může mít spravedlnost s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? 15Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co má věřící a nevěřící společného? 16Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? Vždyť vy jste chrám živého Boha. Jak řekl sám Bůh:
"Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid."
17Proto: "Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás." 18 "Já pak budu váš Otec a vy mí synové a dcery, praví Pán Všemohoucí.

- Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás."
Cožpak chrám živého Boha miluje svět? Cožpak se chrám živého Boha obléká jako holka na prodej? Cožpak se chrám živého Boha vymlouvá, tj. lže?! Cožpak se chrám živého Boha oddává svým chtíčům? Cožpak chrám živého Boha mluví sprostě? Chová se pyšně? Je rebel? Cožpak se chrám živého Boha podřizuje svým zlozvykům?! Cožpak se chrám živého Boha bojí své ženy / muže?! Cožpak si chrám živého Boha dělá z církevního soustředění pouhou dovolenou? Cožpak je chrám živého Boha v neděli a o biblických někde jinde, než na Božím schomáždění?!

Modlím se, aby nás všechny přepadl zbožný zármutek nad tím, jak mícháme spravedlnost s nepravostí. Jak mícháme světlo s temnotou! Jak chceme mít společenství s Kristem, zatímco koketujeme s ďáblem. Jak se mísíme s nevěřícími tím způsobem, že děláme stejně zlé věci, jako oni. Jak modlaříme.

Je to tak vážné, že někteří lidé tady jsou kvůli své SVÉVOLI pod duchovním uhranutím. Kolikrát jste byli varováni. Kolikrát vám bylo předloženo Písmo. A vy se chováte jako slepí a hluší! Boha dál neposloucháte, vymlouváte se, a jdete dál po SVÉ cestě! Modlím se za vás, aby dnes Bůh to vaše duchovní uhranutí zlomil. A On to udělá - pokud ve zbožném zármutku učiníte opravdové pokání.


MODLITBA:
Pane, uděl nám zbožný zármutek! Zlom naše srdce nad naším hříchem, naší falešností, našem pokrytectví, neupřímností, pýchou. Pane, bez Tebe nezmůžeme nic! Pláčeme nad naším neutěšeným, zkorumpovaným stavem! Ježíši, uzdrav nás. Už nebudeme rušit náš slib Bohu - slib pokání.

Pro ty, kdo ještě nikdy nečinili pravé, trvající pokání - vyznejte své hříchy Bohu a už se k nim nevracejte. Přiznejte se k nim. Skončete se svými výmluvami. Řekněte Bohu - Bože, dnes činím pokání. Radikálně končím se svými starými způsoby. Se svou pýchou. Se svou sebestředností. S pornem, s materialismem, s alkoholem, drogami, s láskou ke světu, se svou rebelií proti Tobě…. UŽ SE K NIM NECHCI VRACET! Obnov mého ducha. Svatý Duchu, vejdi do mého srdce a veď mě. Dej mi sílu dodržet, co jsem dnes Bohu Otci slíbil.

Bože, vzdávám se Ti. Pane Ježíši, vstup do mého života - buď nejen mým Spasitelem, ale vzdávám se Ti - buď mým Pánem! Chci konat vůli Otce, který je v nebesích, abych tam s Tebou mohl po smrti být.

Ve jménu Ježíše Krista,
Amen!© 2016 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama