FENOMÉN DOBY - LIDÉ NESNESOU PRAVDU. Část 1.

28. september 2017 at 17:31 | Milan |  Pro širší veřejnost

FENOMÉN DOBY - LIDÉ NESNESOU PRAVDU. Část 1.


ÚVOD:
Když jsem byl mladý křesťan - na konci 80. let 20. století, žil jsem v USA a začal jsem si všímat, jak se do USA dere učení Nového věku z Východu, především z Indie. Tenkrát jsem si neuměl představit, jak moc by toto učení ovládlo naši západní civilizaci.Vždyť my jsme měli pokrok, a Indie byla velice zaostalá a chudá. Ale ono to zlo z Východu nakonec post-křesťanský Západ ovládlo. Nejen USA, je to i tady v Česku. Chápu to jako Boží soud nad tím, že Západ, který kdysi měl poznání Boha a Spasitele Krista, se od Boha odvrátil. Lidé vyměnili PRAVDU danou Bohem za bludy dané lidmi! Jedním z hlavních rysů učení "Nového věku" (staré ďáblovy lži v novém balení) je POZITIVNÍ MYŠLENÍ.

Tedy - pozitivní myšlení ZA KAŽDOU CENU!
Jsem určitě pro pozitivní přístup k věci, nikdo nemá rád bručouny. Ale realisticky, ne za každou cenu.

Ta cena, kterou jsme my, všichni post-křesťanské národy Evropy a Ameriky zaplatili, je nedozírná. ZAPLATILI JSME PRAVDOU, KTEROU JSME SE ODNAUČILI MILOVAT - POD VLIVEM NOVÉHO VĚKU.
To znamená, že když jsme pravdou zaplatili, tak už ji NEMÁME!


1 Timoteovi 4:1, B-21: Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.

2 Timoteovi 3:1-5, NKJ: Ale věz, že v posledních dnech nastanou zhoubné časy. 2Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze, budou vychloubační, arogantní, rouhači, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, 3bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, neschopní se ovládat, brutální, opovrhující dobrem, 4zrádci, tvrdohlaví, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. 5Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových lidí se odvracej.

2 Timoteovi 4:3-5, NKJ: 3Přijde totiž doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, ale budou se podle vlastních chtíčů obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. 4Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. 5Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.

2 Tesalonickým 2:3, NKJ: Nenechte se nikým žádným způsobem podvést, neboť ten den [druhý příchod Krista] nepřijde, dokud nedojde k DEZERCI OD PRAVDY…

2 Tesalonickým 2:10, NKJ: … protože NEPŘIJALI LÁSKU K PRAVDĚ, KTERÁ JE MOHLA ZACHRÁNIT.

2 Tesalonickým 2:11-12, NKJ: …A z toho důvodu jim Bůh sešle silný blud, aby uvěřili lži, 12aby mohli být ODSOUZENI VŠICHNI TI, KTEŘÍ NEVĚŘILI PRAVDĚ, ale našli zalíbení v nepravosti.


Pro menšinu těch, kteří ještě pravdu znají, je tento fenomén [lidé nesnesou pravdu] až příšerně udivující a nepochopitelný. Není to ale náhoda. Je to výsledek cílené, dlouhodobé kampaně duchovních sil proti lidstvu, který teď nese své zhoubné ovoce. Lidé vyměnili pravdu (založenou na Bohem daném Písmu) za "honosné řeči o marnostech" (2 Petrův 2:18, B21). Co jsou "honosné řeči o marnostech? Například filosofie "pozitivního myšlení," "relativní pravdy - že každý má SVOU pravdu," "evoluce", "psychologie" a "reinkarnace" (oproti Židům 9:27). Můj lid zaniká pro nedostatek poznání [o Bohu]… Ozeáš 4:6


Například nedávno jsem byl na třídním srazu. Kulaté, 40. výročí od maturity. Samozřejmě spolužáci, s kterými jsem na průmyslovce strávil 4 roky života - kdy se člověk ještě utváří a dojmy jsou hluboké, ti spolužáci mi přirostli k srdci. Tak je samozřejmě nemůžu nevarovat, že ta široká, pohodlná cesta vede do pekla - Mt 7:13-14.
Ale po pár minutách debaty s několika lidmi jsem opět narazil na tento fenomén - lidé jsou nějak NAPROGRAMOVÁNI, aby NESNESLI nepohodlnou pravdu jako soud a peklo.

Co je o to víc smutné - mí spolužáci nejsou Z LIDSKÉHO POHLEDU špatní lidé. Někteří mají vysokoškolské vzdělání, mají své firmy, pracují, starají se o své rodiny, mají své "normální" starosti. Ale většina z nich "je nakažena" tím POZITIVNÍM MYŠLENÍM ZA KAŽDOU CENU. Například myšlenka, že by je Bůh mohl soudit, je pro ně odpudivá. "Hodný Bůh přece nesoudí." Jenže nechápou, že Bůh, zatímco JE HODNÝ, je také SPRAVEDLIVÝ A SVATÝ. A proto musí soudit hřích - a proto nabízí MILOST, aby lidé byli toho přicházejícího soudu ušetřeni (pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista - Sk 20:21).

Ale oni nestáli o milost, protože jim vadil soud. Jak je něco negativní, tak to v jejich mysli neguje všechno to pozitivní, které s tím souvisí. V podstatě zvolali, že se o tom už dál nechtějí bavit. Když jsem na to opáčil, ať mi alespoň dovolí je zanechat s jednou myšlenkou ( jestli Bůh není, o nic nejde, ale jestli Bůh je, a BUDE každého soudit, jestli nestojí za to si to prozkoumat a teprve POTOM si udělat závěr) - křičeli - "nechceme brouka do hlavy!"

Ať je to jak chce, není normální, aby lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním, kteří se jinak uměli se životem "úspěšně poprat," jsou tak dogmatičtí a nepřátelští vůči "nepohodlným pravdám" - jako třeba přicházející soud nebo že lidé jsou hříšní a proto do nebe nemohou, pokud nepřijmou Boží milost. Jak je to absurdní - Bůh nabízí lidem MILOST, aby je nemusel SPRAVEDLIVĚ odsoudit, a oni ji nechtějí!


SVĚTONÁZOR - též zde.
V souvislosti s jinou pravdou, kterou lidé odmítají, jsem napsal úvahu, proč to tak je. Lidé odmítají pravdy, které se vymykají "jejich" světonázoru. Ale už se moc nezamýšlejí nad tím, jestli se ten jejich světonázor opírá o pravdu nebo o báchorky (lež), které PŘEDSTÍRAJÍ, že jsou pravdivé (například evoluce). Viz jak dokázat ateistovi, že neexistuje - zde. Stvoření - zde.

Pokud chceme, aby náš světonázor byl skutečný, pravdivý, a ne blud, musíme si ten svůj světonázor kontrolovat s tím CO JE OPRAVDU PRAVDA, ne s tím co někdo tvrdí, že je pravda. To vyžaduje dost práce a tak se lidé (často asi z pohodlnosti) spokojí s tím, co je "oficiální názor většiny." Jenže jak mě kdysi napadlo, "většina se většinou plete."

INFORMAČNÍ POLE.
Svůj světonázor lidé formují Z DOSTUPNÝCH informací. To můžeme nazvat INFORMAČNÍ POLE.
Jenže bychom se měli ptát KDO FORMUJE TO VEŘEJNOSTI DOSTUPNÉ INFORMAČNÍ POLE?

A teď jsme u toho. Ti, co vládnou. Ti, co ovládají média a vzdělávací instituce. Ti, co ovládají politiku, bankovnictví, průmysl… Stručně řečeno:

INFORMAČNÍ POLE, KTERÉ JE DOSTUPNÉ VEŘEJNOSTI, FORMUJÍ A OVLÁDAJÍ LIDÉ, KTEŘÍ VLÁDNOU (CENZURA). Zatímco nás tahají za nos řečmi o "demokracii," tak máme velice silnou cenzuru - a tak úspěšnou, že většina lidí si to už ani neuvědomuje. Obzvlášť na Západě.

Například striktní cenzura zamlčuje, že archeologové i stavbaři narazili při své práci (během posledních dvou století) na ČETNÉ obří kostry lidí. Dokonce je to zaznamenáno soudním procesem, kdy archeologové soudili americké muzeum (pro-evoluční) Smitsonian Institute, že schovává a ničí ty obří kostry. Proč? Protože obeznámení veřejnosti s těmi obřími kostrami by vyvrátilo mýtus evoluce. Lidé bývali větší (kolem 3 m) a teď jsou menší - to není evoluce.

A tak, milí čtenáři, váš světonázor je formován těmi, kteří formují vám dostupné informační pole!
Potom to není až tak "váš" světonázor, ale JIMI VNUCENÝ světonázor.

A ten ovlivněný "světonázor" zahrnuje i náboženské přesvědčení lidí. Dnes má zelenou tolik falešných učitelů a proroků a falešných či vlažných církví, že se pravda a zdravé Biblické učení opravdu těžko hledá.

Souhrn:
VÁŠ SVĚTONÁZOR JSOU VAŠE NÁZORY, OBZVLÁŠŤ NA DŮLEŽITÁ TÉMA - evoluce vs. Bůh, potraty vs. život, manželství mezi mužem a ženou vs. manželství mezi lidmi stejného pohlaví, více-člená manželství…. multikulturalismus…

Tyto vaše názory si utváříte tím, že čerpáte z dostupného informačního pole, které je řízeno těmi, kteří vládnou (zloději, lháři, podvodníci, pedofilové, úchyláci…. ).
Že urážím vládu? Ne, jen se odvolávám na různé korupční aféry mocných lidí, kteří hýbají světem - doma, i v zahraničí.

Jinými slovy, aby si ti, co vládnou, mohli "ve jménu demokracie" upevňovat moc, tak nás tahají za nos a zamlčují nám informace, které by jim tu jejich totalitu ztěžovaly. Slibují vám vládu lidu a vy se pak rozčilujete, když zjišťujete, že na vás kašlou (a hrabou pro sebe). Můj táta se vždycky rozčiloval, "jak ti politici můžou být takoví blbci." Oni nejsou blbci, naopak vás chytře tahají za nos. Obzvlášť ten "stát ve státě."

Ještě máte chuť se dál držet "svého světonázoru," nebo si začnete ověřovat, co je opravdu pravda? Což vyžaduje dost práce? Jenže bez té práce, vše, co děláte, je na nic. Je to podle amerického pořekadla: "Vypracoval se na vrchol žebříku - a pak zjistil, že se ten žebřík opírá o nesprávnou stěnu."


K čemu je člověku, kdyby získal celý svět, ale ztratil svou duši? Mk 8:36.

Kdo nechce ztratit svou duši, ať si PROVĚŘÍ, kde se jeho světonázor opírá o pravdu, a kde ne.


JAK MŮŽEME NAJÍT A UDRŽET SI PRAVDU V DNEŠNÍM DEZINFORMAČNÍM VĚKU?

Tři nejdůležitější kroky:

1. Živte a budujte svého ducha. (Ducha má jen člověk znovuzrozený - proto každý musí nejdřív udělat, co se píše ve Skutcích 20:21. Viz zde.

POTOM, CO JE ČLOVĚK DUCHOVNĚ NAROZEN, MUSÍ SVÉHO DUCHA "KRMIT" - DUCHOVNĚ:
  1. Musíme živit svého ducha Písmem, denně.
  2. Musíme být ve společenství s Otcem - denně, v modlitbě skrze Krista, v Duchu.
  3. Musíme být ve společenství s místním tělem Kristovým - pravou církví, ne falešnou a tělesnou.
  4. Musíme se denně modlit za sebe i za druhé.

Chápu, že lidé, nakažení filozofií "pozitivního myšlení" opáčí, "já přece nic nemusím." No, nemusíte - ale ke své škodě.

Bůh sám řekl, že Bible je pravda a Jeho pravda trvá navěky. (Oproti "vědeckým poznatkům," které se každou chvíli mění.) K dobrému studiu Bible potřebujete dobré studijní pomůcky, kterých je tady v Česku málo. Kromě Bible Kralické ani nemáme dobrý překlad Bible. Studujte tedy z těch dostupných a co vám není jasné, kontrolujte porovnáváním s Kralickou a dobrými komentáři - V Češtině je například komentář na celou Bibli od Johna MacArthura. (Jedna z mála oblastí, kde bych si dal u Johna pozor, je otázka předurčení (osudu člověka), kde se jeho teologie blíží víc k teologii "umírněných kalvinistů." Jinak je jeho dílo úžasný zdroj málo známých historických faktů, místních zvyků, kultury, i povšechně rozumné teologie - na české poměry vynikající.)

Kdo je narozený duchovně (Jan 1:12-13, Ef 1:13-14…) a posiluje svého ducha Božím Slovem, toho Svatý Duch vede do vší pravdy (Jan 16:13). Nestojí to snad za studium Bible - místo plýtvání času počítačovými hrami a sledováním bezduchého televizního PROGRAMU? K čemu vás ten program PROGRAMUJE?

Též duchovní boj zde, zde a zde.


© 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.
..
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama