FENOMÉN DOBY - LIDÉ NESNESOU PRAVDU. Část 2.

28. september 2017 at 17:30 | Milan |  Pro širší veřejnost

FENOMÉN DOBY - LIDÉ NESNESOU PRAVDU. Část 2.
2. Nepijte ze špinavých kaluží překroucených teologií. Nenásledujte bludaře ani zleva ani zprava. Internet je jimi úplně zamořen! Viz Démonické nauky zde.

SOZO - příklad ďáblovy mazanosti:
Přijdete k nim, aby vám pomohli s problémem, a odejdete s větším problémem!

SOZO je jedna z nejnovějších a geniálně ĎÁBLEM INSPIROVANÝCH trendů - "služba vysvobození," pocházející z heretického Bételu (Redding, CA). (SOZO v Řečtině znamená záchrana, uzdravení, vysvobození).
Je to pořád to samé, jen v novém plášti. Podle nich Kristus nestačil udělat z vás úplně nové stvoření (navzdory 2 Kor 5:17). Abyste se za pár týdnů nevrátili ke svému starému způsobu života před Kristem, musíte se zdokonalit - hrabáním se ve své minulosti - praktikami nového věku, vylepšenými "křesťanskou terminologií."

Tato odvěká past spočívá v tom, že i my, křesťané máme neutuchající boje se svou hříšnou přirozeností. Aby si nás naše hříšná nátura nepodmanila, musíme si my podmanit ji - ale NE BOJEM PODLE TĚLA, NÝBRŽ BOJEM DUCHOVNÍM - viz bod 1. (Efeským 6:10-18).

Jenže ďábel chce lidi nachytat na atraktivní myšlenku, že duchovní boj vyhrají tělesnými prostředky. Je to stará strategie, to SOZO je to samé, jen v novém převleku.
Údajně pokud jste uvěřili v Krista a hřešíte, odpadáte nebo prostě nějak duchovně nerostete, podle nich je to proto, že vám kazí život něco z vaší minulosti - i když jste na to třeba zapomněli, stále vás to podvědomě tahá dolů - tak si na to musíte vzpomenout a vypořádat se s tím!

(Ve skutečnosti člověk duchovně neroste nebo odpadá, když je materialistický, tělesný, a nekrmí svého ducha zdravou stravou - viz bod 1).
Tělesnými prostředky duchovní boj vyhrát prostě nemůžeme! To je pravda, kterou si nikdo nemůže dovolit ignorovat. Jako nemůžete dýchat pod vodou bez kyslíkových láhví.

"Přestože se tvrdí, že je to Biblické, Sozo je způsob řešení problému na základě objevování kořenů problému, které údajně blokují duchovní růst. Ty [kořeny problému] ÚDAJNĚ sídlí v podvědomých vzpomínkách člověka. Jsou zjištěny, když je člověk veden do minulosti s pomocí řízené představivosti a podněty Sozo terapeuta. Samozřejmě ten Sozo terapeut je vyškolen v domnění, že na tu řízenou vizualizaci dohlíží Svatý Duch. Opět, to je psychoterapie v duchovním pláštíku, která POUŽÍVÁ TECHNIKY PŘEVZATÉ Z OKULTNÍCH METOD." Zdroj zde.

Jinými slovy, to, na co si "vzpomenete," je produkt vaší PŘEDSTAVIVOSTI, ŘÍZENÉ PODNĚTY OD TERAPEUTA. Prostě řečeno, VAŠE "VZPOMÍNKY" VYROBÍ TERAPEUT! (A ne pod vedením Svatého ducha, ale démona. Člověk tímto procesem, který někdy používá i hypnózu, otevírá svou mysl mocnostem zla.

Sozo regresivní terapie - i sekulárními psychology dnes už odmítnutá metoda, zničila nejednu rodinu, když se lidé snažili dosáhnout dobře míněného cíle žít svatým životem podle "SOZO" - místo podle kráčení s Kristem. Například pod "odborným" vedením sebejistých JEŽIBAB z Bételu, si jedna dívka "vzpoměla," že ji její otec v dětství zneužíval. Nedala si pak už nikým vysvětlit, že je obětí "falešné vzpomínky!" Zanevřela na svého otce a utekla od své rodiny! Zde.

Hrabáním se ve své minulosti vás totiž vaše mysl může ošálit, a vy si pod "odborným" vedením jakýchsi sebejistých ježibab můžete "vzpomenout" na věci, které se ve skutečnosti nikdy nestaly. A jestli jste si mysleli, že jste do teď měli v životě nějaké problémy, počkejte si, až si "vzpomenete" na nějakou pitomost, která vám zničí rodinu i život. A ďábel se jen chechtá.

V Česku se to SOZO už také šíří, a ďábel se geniálně dere do podvědomí hlavního proudu křesťanství, například skrze tak dobře vypadající hnutí "Adoptuj školu." To vypadá tak dobře, a určitě mnoho dobromyslných lidí se snaží dělat dobré věci. Bohužel spíš podle sebe než podle Boha. Má žena na to narazila skrze svou sestru ze Slovenska, která byla na "konferenci dětských služebníků." Narazila tam na lidi z "Adoptuj školu." A byla nadšená.

Jenže moje žena nepatří k naivkům, a ze zvyku "všechno prověřuje." (1 Tesalonickým 5:21). A tak ji Svatý Duch upozornil na sponzory na spodku stránky - České studny a Křesťanská akademie mladých (Exit 316).
České studny byly pro mě něco nového, ale KAM už známe z Exitu 316, který začal trochu liberálně a dopracoval se k celkem velké míře světskosti. Kdysi jsme používali materiálů Exit 316 při schůzkách mládeže - v psané formě to nebylo tak hrozné, ale kvůli doprovodným videím jsme tento světský způsob šíření křesťanství brzy zavrhli.

"České studny" si proklepla žena a to ji po pár kliknutích dovedlo k SOZO z Bethelu. Zatímco na úvodní stránce mají České studny chvályhodný cíl "obnovit český národ skrze návrat k hodnotám reformace," způsob, jakým toho chtějí dosáhnout je tělesný a ne duchovní. Navíc mi přijde zvláštní, že tato charismatická společnost má k hodnotám "reformace" asi tak blízko, jako mají charismatici ke kalvinistům.
I když mnoho lidí má dobré a šlechetné úmysly, není jedno, jakým způsobem chtějí svých cílůdosáhnout. Občas si vzpomenu na rčení: "Cesta do pekel je vydlážděna dobrými úmysly." Připadá mi, že to sedí i tady. Sloužit Bohu tělesným způsobem, tj. v ignoranci důležitých duchovních pravd, je čirý nesmysl a marnost nad marnost.

Jakého Krista a ducha tito dobromyslní mladí "evangelisté" do těch škol se sebou přivedou? Bohužel Jiného Ježíše, jiného ducha a jiné evangelium (2 Korintským 11:4)! Mnoho z nich naletí na hereze šarlatánů, které mj. propaguje Sozo a Bétel (Redding, CA), a budou je šířit dál! To je humanisticko-pohanské náboženství - sice v křesťanském převlečení, ale je tu velký průšvih - tyhle bludy nikoho nespasí! Viz první humanista - zde.

A proč mnozí naletěli a mnozí naletí? Neobtěžují se ověřit si pravdu. Lehkomyslně přijímají smýšlení (už svedené) "většiny."

Když Ježíš prorokoval v Lk 21 o budoucnosti, co řekl učedníkům jako první věc? DEJTE SI POZOR, ABY VÁS NIKDO NESVEDL (Lk 21:8). Lidi, SVODY JSOU DNES VŠUDE KOLEM NÁS! A JSOU DŮMYSLNÉ! ĎÁBEL SVÁDÍ MNOHO DOBROMYSLNÝCH LIDÍ (kteří bohužel neznají Písmo). JEN TI, KTEŘÍ MILUJÍ PRAVDU, SE NEDAJÍ NAPÁLIT!

Pokud se Bohu UPŘÍMNĚ vzdáte (odvrátíte se od svých hříchů) a poprosíte Ježíše Krista, aby vstoupil do vašeho srdce a byl vaším Pánem a Spasitelem, Bůh oživí vašeho mrtvého ducha a zapečetí vás Svatým Duchem. Takto vyzbrojeni budete vedeni Svatým Duchem do vší pravdy (Jn 16:13) a nenaletíte! V dnešním "dezinformačním" věku budete bez vedení Svatého Ducha skutečnou pravdu těžko hledat - ale On vás umí upozornit, co je pravda, kde ji nalézt, a co je lež, a čemu se vyhnout.


3. Čerpejte i neduchovní informace z nezaujatých zdrojů (realisticky řečeno, méně zaujatých), tj. z alternativních médií (musíte rozlišit seriózní od neseriózních). Budujte SVÉ INFORMAČNÍ POLE ze zdrojů, které neslouží těm, kdo vládnou, protože ta hlavní média jsou nástrojem propagandy těch, kteří nám vládnou. Například vám odepírají zprávy o tom, kde všude v Evropě lidé protestují proti té nadvládě jednoho procenta - aby vás to nepovzbudilo se také bouřit. Bohužel ono to jejich neustálé promývání našich mozků pro ně pracuje. Je to od Hitlera pořád stejné. On prý řekl: "Vytvořte lež, udělejte ji jednoduchou, říkejte ji často, a oni tomu uvěří…." To se v médiích děje na denním pořádku. Samozřejmě oni nelžou vždy a všude (to by se snadno odhalilo), ale lžou vždy, když se jim to hodí, a to je často, obzvlášť když jde o mezinárodní politiku, a naše "blaho."

Najít v tom dnešním zmatku pravdu o tom, co se OPRAVDU ve světě děje, je těžké, ale opět, Svatý Duch vám pomůže se zorientovat. České alternativní zdroje informací jsou například internetové zpravodaje "Nová republika, Protiproud, Zvědavec…"

Někdo mě teď může obvinit, že místo Bible kážu politiku. Ale ne, já mluvím o tom, jak rozlišit pravdu od lži - nejen v teorii, ale v praxi. Ďábel je vládce tohoto světa (Jn k. 12, 14, 16), a jako otec lží vládne světu skrze lživé lsti a podvody - ať už v církvi nebo všude jinde. Ty podvody ďábel realizuje skrze lidi, kteří se mu zaprodali (i nevědomky, skrze touhu po penězích, touhu po materialismu, touhu po moci, pýchu…).


1 Janův 2:15-17, NKJ: Nemilujte svět, ani věci světa. Pokud někdo miluje svět, láska Otce v něm není. 16Protože vše, co je ve světě - chtíč těla, chtíč očí a pýcha života - to není z Otce, ale ze světa. 17A svět pomíjí i se svými chtíči; ale ten, kdo koná vůli Boha, žije navěky.


ZÁVĚR:

Co se týče nevěřících, ďábel je izoluje od pravdy lží POZITIVNÍHO SMÝŠLENÍ ZA KAŽDOU CENU.

Co se týče věřících, ďábel mnohé lapil do své pasti, aby konali jeho vůli (2 Tim 2:24-26)!

Matouš 7:21-23, B-21: 21Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.22Mnozí mi v onen den řeknou: 'Pane, Pane, copak jsme ve Tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve Tvém jménu démony? Nedělali jsme ve Tvém jménu mnoho zázraků?' 23A tehdy jim jasně řeknu: 'Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!'

Dnes je opět mnoho lidí, kteří VE JMÉNU KRISTA něco dělají, ale On to nazývá zlem. Oni totiž VE JMÉNU Krista konají vůli toho, který je vzal do zajetí (2 Tim 2:26). Myslí si, že konají vůli Otce, a přitom používají ďáblovy metody! Modlím se za ně, aby jim Bůh udělil pokání a oni prozřeli a vymanili se z ďáblovy pasti, do níž se nechali polapit (2 Timoteovi 2:24-26).
© 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.

..
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama