Genesis 7:11-24: Potopa světa, část 6.

9. november 2017 at 22:42 | Milan |  Hlubší studium

Genesis 7:11-24: Potopa světa, část 6.

Citované Písmo podle B-21,NKJV, BK, Complete Jewish Bible a Amplified Bible, pokud neuvedeno jinak.

ÚVOD: Po studování mnohých detailů, proč se Bůh rozhodl zničit svět potopou, a potom, co Noém postavil záchrannou Archu a nalodil se s rodinou i zvířaty, konečně jsme došli k té hrozné Potopě světa. Text je nad slunce jasný, že nešlo o potopu regionální, ale CELÉHO SVĚTA.

Genesis 7:11-24: POTOPA SVĚTA:

11V šestistém roku Noémova života, sedmnáctého dne druhého měsíce, v ten den vytryskly všechny prameny veliké hlubiny a otevřely se nebeské průduchy. 12Na svět pak pršelo čtyřicet dní a čtyřicet nocí.

13V ten samý den, Noém, jeho synové Šem, Chám a Jáfet, Noémova žena a tři ženy jeho synů, vešli do Archy - 14oni i veškerá zvěř - podle svého druhu, veškerý dobytek - podle svého druhu, veškerá havěť lezoucí po zemi - podle svého druhu, i každý pták - podle svého druhu, a každý malý okřídlenec podle svého druhu. 15Přišli k Noémovi do Archy, po dvou ze všeho těla, ve kterém byl dech života. 16A tak ti, kteří přišli, samec a samice veškerého tvorstva, šli dovnitř, jak mu Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel.

17Na zemi pak byla potopa čtyřicet dní. Vod přibývalo, až nadnesly archu vysoko nad povrch země. 18Vody převládly nad světem a zvedly se do velké výšky, a Archa plula po vodní hladině. 19Vody svět ohromně přemohly a všechny hory pod vším nebem byly pod vodou. 20A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů. 21Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo - ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. 22Vše, co mělo v chřípí dech ducha života, vše, co žilo na souši, zemřelo. 23Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka až po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Jen Noém a ti, kteří s ním byli v Arše, zůstali naživu. 24A vody převládly nad světem sto padesát dní.


VÝKLAD:

11V šestistém roku Noémova života, sedmnáctého dne druhého měsíce,
Též 7:6 - Když přišla Potopa, Noém byl 600 let starý, zde upřesněno na měsíc a den - 17. Dne druhého měsíce, 600-stého roku Noémova života. Kalendář je určován Noémovým věkem.
Podle Noémova stáří plus informace v Mesiášově rodokmenu v Gen 5 můžeme PŘESNĚ vypočítat délku předpotopní doby - 1656 let - viz zde.


v ten den vytryskly všechny prameny veliké hlubiny a otevřely se nebeské průduchy.
Zdroj vody: Děšť i podzemní prameny - v. 11

12Na svět pak pršelo čtyřicet dní a čtyřicet nocí.
Dnešní hydrologický systém nemá údajně tolik vody, aby na celý svět pršelo 40 dní.

13V ten samý den, Noém, jeho synové Šem, Chám a Jáfet, Noémova žena a tři ženy jeho synů, vešli do Archy - 14oni i veškerá zvěř…
Nalodění Archy trvalo sedm dní a teď se "vyplouvalo." Tedy spíš se nastoupilo a čekalo, až stoupne voda, což přišlo rychle.

- podle svého druhu, veškerý dobytek - podle svého druhu, veškerá havěť lezoucí po zemi - podle svého druhu, i každý pták - podle svého druhu, a každý malý okřídlenec podle svého druhu.

podle svého druhu,
7:13-16: Bůh důležitou informaci vždy několikrát opakuje, aby liberální teologové nemohli Bibli překrucovat. Oni se o to i tak snaží, ale svedou z cesty jen ty, kdo Bibli nečtou pozorně.

podle svého druhu,
Druhy vs. plemena. Plemena jsou obměny uvnitř druhu (čeledí). Nemusel tam být každý pes, vlk, hyena, šakal, atd, ale jen jeden druh psovité šelmy, z které se postupem času rozvinula různá plemena. To ale není evoluce (Makro-evoluce), jen variace stejného druhu (Mikro-evoluce). Druhů (ne plemen) je na světě asi 8000. Když ten počet druhů vynásobíme x 2 = 16.000, plus některé druhy po sedmi párech, ale i tak oproti 125,000 ovcí, které by se do Archy vešly (viz zde), tam v pohodě měli místo i na potravu. Před potopou byly všichni vegetariáni - Gen 1:29-30.
Pro zajímavost - konstruktéři lodí poukazují na možnost, že Archa měla "moon-pool" - šachta do moře uprostřed archy - na odpad, zdroj vody, a zlepšuje stabilitu.

podle svého druhu,
Proč Bůh tolikrát zdůrazňuje tuto frázi? Moderní věda začíná zasahovat do Božího stvoření tím, že przní druhy mezi sebou tak, jak to Bůh nezamýšlel (genetické inženýrství - plácají dohromady DNA lidí, zvířat i rostlin a vytvářejí novodobé CHIMÉRY). Někteří komentátoři si myslí, že důvodem, proč Bůh zničil i pozemská zvířata bylo, že i tenkrát padlí andělé předali lidem vědomosti, jak míchat DNA MEZI DRUHY, a vytvářeli CHIMÉRY. Malby bytostí - napůl lidí a napůl zvířat, nebo podivných zvířat na zachovalých starobylých stavbách a artefaktech by nabyly úplně jiného významu. Nešlo by o "bujnou fantazii" pohanů, ale o zobrazování toho, co kolem nich bylo - CHIMÉRY.

15Přišli k Noémovi do Archy,
Zvířata přišla sama, Noém je nemusel nahánět. Bůh je přivedl. Viz v. 9.

po dvou ze všeho těla,
Viz výše, v. 9.

ve kterém byl dech života.
Nezemřeli vodní živočichové, ale pozemští, dýchající kyslík. Ryby také dýchají, ale jinak.

16A tak ti, kteří přišli, samec a samice veškerého tvorstva, šli dovnitř, jak mu Bůh přikázal.

A Hospodin za ním zavřel.
Sám Bůh zavřel dveře Archy, což naznačuje, že Noém byl uvnitř a Bůh venku. V 7:1 byl Bůh v Arše.

7:17-24:
17Na zemi pak byla potopa čtyřicet dní. Vod přibývalo, až nadnesly Archu vysoko nad povrch země. 18Vody převládly nad světem a zvedly se do velké výšky, a Archa plula po vodní hladině. 19Vody svět ohromně přemohly a všechny hory pod vším nebem byly pod vodou. 20A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů. 21Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo - ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. 22Vše, co mělo v chřípí dech ducha života, vše, co žilo na souši, zemřelo. 23Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka až po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Jen Noém a ti, kteří s ním byli v Arše, zůstali naživu. 24A vody převládly nad světem sto padesát dní.

17Na zemi pak byla potopa čtyřicet dní.
Čtyřicet dní pršelo, ale celý svět byl pod vodou 150 dní, teprve potom začala postupně vyvstávat z vody souš:
24A vody převládly nad světem sto padesát dní.

19Vody svět ohromně přemohly a všechny hory pod vším nebem byly pod vodou.
Jedná se o celosvětovou potopu, ne lokální (jak to například učí Hugh Ross). Vše bylo pod vodou i hory. Vše, co dýchalo, zemřelo - na celém světě. Text je dostatečně konkrétní. Kdo nemá dostatečnou víru na celosvětovou Potopu, ten musí text manipulovat. "Nedomýšlejte se víc, než co je psáno" 1 Kor 4:6.

20A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů.
Celý svět - včetně vrcholků nejvyšších hor, byl pod vodou nejméně 6,75 metrů. Nebylo kam uniknout.

Mt. Everest a vysoká pohoří pravděpodobně vznikly až během potopy, když se vyprázdnily podzemní rezervoáry vody a zemní desky se začaly propadat na jedné straně a posouvat se proti sobě do výšky na druhé straně. Žalm 104:5: "Vyvstaly hory ... "

Mt. Everest má na vrcholu zkamenělé ústřice! - uzavřené = zkamenělé za živa + i jiné vysoké hory na sobě mají zkameněliny vodních živočichů = musely být během potopy pod vodou, dnešní hory vytvořeny až ke konci potopy; Mt. Everest před potopou pravděpodobně neexistoval.
Voda potopila zemi do hloubky minimálně 15 loktů = nejmělčí místa = téměř 7 m hluboká.

7:20: vrcholky hor - 15 loktů x 0,45 m = 6,75 m. Pokud však Mojžíš počítal loket velikosti předpotopních lidí, mohlo to být až 2x víc, protože oni dostahovali výšky kolem 3,5 metru. Obři - zde, zde, zde, zde a zde. Rozměry archy, k. 6. zde. Lidé před Potopou - zde.
Potopa trvala: 40 dní - děšť a vytryskávání podzemních vod, ale voda se držela (převládala nad světem) 150 dní:
24A vody převládly nad světem sto padesát dní.
Celý svět byl pod vodou 150 dní (pět měsíců - Gen 8:3-4). Voda byla vysušována větrem a odplavována do míst, kde se zemská kůra propadla. Po 150 dnech přistála Archa na pohoří Ararat a teprve po 7,5 měsících od začátku potopy začaly vykukovat vrcholky hor - 7:24, 8:3-4; dohromady trvalo přes rok, než Noém vyšel z archy.

22Vše, co mělo v chřípí dech ducha života, vše, co žilo na souši, zemřelo. 23Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka až po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Jen Noém a ti, kteří s ním byli v Arše, zůstali naživu.

7:22 - Dech ducha života… Bůh do Adama vdechl život - a tak se člověk stal živou duší - "dýchajícím stvořením" - Gen 2:7. Vše, co dýchalo, zemřelo (kromě vodních živočichů). Mj. Duch a my, dýchající stvoření, jsou úzce spojeni. Bez Ducha života nemůžeme dýchat.

Popis CELOSVĚTOVÉ potopy:
Vše, co dýchalo, zemřelo.
vše, co žilo na souši, zemřelo.
23Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země.
Jen Noém a ti, kteří s ním byli v Arše, zůstali naživu.

Gen 8:21: …ani už nezničím každé živé stvoření, jako jsem to učinil.

Verše, popisující CELOSVĚTOVOU potopu, a související s CELOSVĚTOVOU potopou: Gen 6:7; 7:4, 18-20, 21-23; 8:5, 21; 9:11-15; 2. Petrův 3:6.

Pověsti o celosvětové potopě se zachovaly v mnohých národech: Sumeři, Peršané, Asyřané, Řekové, Egypťané, Indové, Inkové, Bolivané, Májové, Druidové, Číňané, Mexičané, Gilgameš, Američtí indiáni…. "Existuje 270 pověstí o Potopě v různých kulturách po celém světě, jejichž původ pochází z této jedné globální události." (MacArthur).

Jak dlouho byl Noém v Arše:
Gen 7:4: týden před potopou
Gen 7:11: v 600. Roku, 2. Měsíc, 17. Den - začátek potopy
Gen 8:13-19: V 601. roku, 2. Měsíc, 27.den - vyšli z Archy, zem byla suchá.
Potopa sice trvala 40 dní, pak ale 150 dní se hladina držela 6,75 m nad vrcholky nejvyšších hor a další měsíce opadávala.
Noém byl v Arše 1 rok, 17 dní (včetně týdne před potopou). Potopa trvala 1 rok, 10 dní.

2 Petrův 3:3-7, B-21, NKJ: 3Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami 4a budou říkat: "Co je s tím slibem o Jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!" 5Protože tohle schválně zapomínají: že nebe a země kdysi dávno vyšly Božím slovem z vody a skrze vodu; 6a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. 7Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.

6a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen.

Svět = řecky "kósmos" - včetně jeho obyvatel. Ne nějaká část světa, ale celý svět.


ZÁVĚR:
Bůh dal zkaženému lidstvu 120 let "poslední šanci," aby došli k pokání, zatímco Noém stavěl Archu. Ale lidé už byli tak zkažení, že byli "nespasitelní." Soud v podobě potopy byl CELOSVĚTOVÝ, protože lidstvo bylo zkažené na celém světě, ne jenom v nějaké oblasti. Výše uvedené verše, pokud nejsou překrucovány, mluví zcela jasně o tom, že byl celý svět pod vodou, včetně vrcholků hor. Kromě lidí a zvířat v Arše, zemřelo vše, co dýchalo - lidé i všichni živí tvorové - na celém světě. Bůh nabídl lidstvu další kapitolu - ale dokud jsme hříšní, bez Krista nám to moc dobře nejde. Mimochodem, všichni jsme příbuzní, protože jsme všichni potomci Noémových synů.

Je Bůh krutý, když zničil svět Potopou? Nezapomeňme, že On dával lidem do poslední chvíle šanci. Ale protože je Svatý, musí soudit hřích - a míra hříchu tenkrát už přetekla. A ten problém se už zase buduje. Svět se opět kazí jako před Potopou. Pro další soud je připraven oheň, ale další na řadě ještě není "konec světa," nýbrž Vytržení církve a 2. příchod Ježíše Krista - zde a zde. Ti, kteří Kristu patří, se Jeho příchodu nemusí bát, naopak, se na něj těšíme. Pro ty, kteří Kristu nepatří, Bůh pořád nabízí šanci, aby se s Ním usmířili - "pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista - Sk 20:21. Kdo bude jednat hloupě (vzdorovat Bohu), jako lidé před Potopou, čeká ho podobný osud. Ale Bůh zatím nabízí každému šanci. Dejme si pozor, aby ji někdo neminul! Viz Nebezpečná hra - zde.



Genesis 8: Potopa světa, část 7. - brzy zde.



© 2008, 2012, 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku.


..
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama