Genesis 8:1-19: Potopa světa, část 7.

16. november 2017 at 13:02 | Milan |  Hlubší studium

Genesis 8:1-19: Potopa světa, část 7.

Citované Písmo podle B-21, NKJV, Complete Jewish Bible, Amplified Bible a BK, pokud neuvedeno jinak.

Opadání vody po Potopě světa:
1Potom si Bůh vzpomněl na Noéma a na všechno živé i na všechna zvířata, která s ním byl v Arše. Nechal nad zemí vát vítra voda se utišila.2Prameny hlubin i nebeské průduchy byly zastaveny a déšť z nebe byl zastaven.3Vody začaly na zemi zvolna klesat a po sto padesáti dnech výrazně opadly. 4Sedmnáctého dne sedmého měsíce Archa spočinula na pohoří Ararat.5A voda bez přestání opadala až do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor.

Čekání na úplné vysušení země:
6Po čtyřiceti dnech Noém otevřel okno, které v arše udělal. 7Potom vypustil havrana, a on vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. 8Potom také vypustil holubici, aby zjistil, zda voda opadla z povrchu půdy. 9Holubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť voda ještě byla na celém povrchu země. Noém tedy vystrčil ruku, chytil ji a vzal ji k sobě do archy.

10Počkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. 11Večer se k němu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Tak Noém poznal, že voda ustoupila ze země. 12Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a už se k němu nevrátila.

Vylodění z Archy:
13Šestistého prvního roku [Noémova života], prvního dne prvního měsíce, byla země vyschlá. Noém tedy odsunul příklop archy, podíval se ven a hle, povrch země byl suchý.14A dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá.

15Tehdy Bůh k Noémovi promluvil: 16"Vyjdi z archy - ty a tvá žena i tví synové a ženy tvých synů, kteří jsou s tebou. 17Vyveď s sebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi. Ať se hemží na zemi a ať se na zemi plodí a množí."

18Noém tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů, kteří byli s ním. 19Všechna zvěř, všechna havěť, každý pták, všechno, co se hýbe po zemi podle svých rodin, vyšlo z archy.

KOMENTÁŘ:

Opadání vody po Potopě světa:
1Potom si Bůh vzpomněl na Noéma a na všechno živé i na všechna zvířata, která s ním byl v Arše. Nechal nad zemí vát vítra voda se utišila.2Prameny hlubin i nebeské průduchy byly zastaveny a déšť z nebe byl zastaven.3Vody začaly na zemi zvolna klesat a po sto padesáti dnech výrazně opadly. 4Sedmnáctého dne sedmého měsíce Archa spočinula na pohoří Ararat.5A voda bez přestání opadala až do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor.

8:1a: Potom... po 40 dnech deště a vyvěrání podzemních vod - 7:17-23. Pro porovnání - co stačily dva týdny pouhých dešťů v létě 2002.

...si Bůh vzpoměl na Noéma.... 1. ne, že by Bůh měl sklerózu, ale nadešel čas obnovy po vykonaném soudu. 2. Spolu se 7:16 to vypadá, že Bůh nebyl fyzicky v Arše po celou dobu potopy.

Nechal nad zemí vát vítra voda se utišila.2Prameny hlubin i nebeské průduchy byly zastaveny a déšť z nebe byl zastaven.3Vody začaly na zemi zvolna klesat a po sto padesáti dnech výrazně opadly. 4Sedmnáctého dne sedmého měsíce Archa spočinula na pohoří Ararat.5A voda bez přestání opadala až do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor.

Po 40 dnech byla potopa zastavena, ale vody bylo všude tolik, že pokrývala celou zemi (7:19-20), i vrcholky hor byly 15 loktů = min 6,75 m pod vodou.
Potom Bůh začal vysoušecí projekt - Nechal nad zemí vát vítr.Vody se začaly vypařovat a od té doby máme mraky a déšť. Před potopou zavlažovala vegetaci pára ze země (2:6).

Kam se poděla všechna voda? Nejen vypařováním, ale zřejmě i propadáním zemské kůry nad vyprázdněnými podzemními jezery. Tu se zemské desky propadly, tu vystrčily do výšky nové hory a planiny. Dvě třetiny zemského povrchu jsou dodnes pod vodou.

Po 150 dnech od začátku potopy (7:11) Archa přistála na pevnině.
Archa přistála v den, v jehož výročí vstal Kristus z mrtvých. Gen 8:4: 4Sedmnáctého dne sedmého měsíce…
S odchodem z Egyptského otroctví začala nová éra národa, tak důležitá, že Bůh ustanovil nový kalendář. Od té doby má Izrael dva kalendáře - civilní (původní - začínal měsícem Tishri = září/říjen) a náboženský - od Ex 12:2 - sedmý měsíc civilního kalendáře (Abib/Nissan-po Babylónském vyhnanství = březen/duben) se stal prvním měsícem náboženského kalendáře, který Bůh pro Izrael ustanovil v Exodus 12:2 - Hodem beránka. Kristus byl ukřižován na Hod beránka, což je 14. dne prvního měsíce (Nissan/Abib), a vstal z mrtvých třetí den = 17. dne, podle civilního kalendáře, který platil i v době Noéma - sedmého měsíce.

4Sedmnáctého dne sedmého měsíce Archa spočinula na pohoří Ararat.5A voda bez přestání opadala až do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor.

Nejprve přistála Archa - a teprve po 2,5 měsících začaly vykukovat vrcholky ostatních hor.


Čekání na úplné vysušení země:
6Po čtyřiceti dnech Noém otevřel okno, které v arše udělal. 7Potom vypustil havrana, a on vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. 8Potom také vypustil holubici, aby zjistil, zda voda opadla z povrchu půdy. 9Holubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť voda ještě byla na celém povrchu země. Noém tedy vystrčil ruku, chytil ji a vzal ji k sobě do archy.

10Počkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. 11Večer se k němu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Tak Noém poznal, že voda ustoupila ze země. 12Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a už se k němu nevrátila.


8:6-12: Čekání na vysušení povrchu země. I havran, který sežere kdejakou mršinu, se nejprve vracel - vody bylo všude ještě moc. Potom, co se havran (nečistý všežravec) uchytil, přišla na řadu holubice - čisté, jemnější zvíře. Noém trpělivě čekal a sledoval vysoušení země.
Olivová větvička v zobáku holubice je symbol míru. Bůh signalizoval Noémovi pokoj.

Když se pak holubice nevrátila, tak to znamenalo, že si konečně našla nový domov. Ale lidé, kteří po povrchu země chodí, si museli ještě počkat na dosušení bahna...

Vylodění z Archy:
13Šestistého prvního roku [Noémova života], prvního dne prvního měsíce, byla země vyschlá. Noém tedy odsunul příklop archy, podíval se ven a hle, povrch země byl suchý.14A dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá.

15Tehdy Bůh k Noémovi promluvil: 16"Vyjdi z archy - ty a tvá žena i tví synové a ženy tvých synů, kteří jsou s tebou. 17Vyveď s sebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi. Ať se hemží na zemi a ať se na zemi plodí a množí."

18Noém tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů, kteří byli s ním. 19Všechna zvěř, všechna havěť, každý pták, všechno, co se hýbe po zemi podle svých rodin, vyšlo z archy.


13Šestistého prvního roku [Noémova života],… Datum začátku a konce potopy byl datován podle stáří Noéma. Některé překlady neuvádějí "Noémova života," ale z textu vyplývá, že datum je počítán podle Noémova stáří - viz Gen 7:11.
prvního dne prvního měsíce, 601. roku Noémova života, tj. necelý rok od začátku potopy, povrch byl suchý, ale jen povrch.

14A dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá.
Země byla konečně dostatečně vysušená.
DATUM, KDY NOE VYŠEL DO NOVÉHO PO-POTOPNÍHO SVĚTA!

8:15-16: Potom Bůh řekl Noémovi: 16 Vyjdi z archy... Naznačuje, že v tento moment byl Bůh s Noémem v arše - ve smyslu vyjít ven směrem od toho, kdo to říká.
V ten samý den, zmíněný v 8:14.

17Vyveď s sebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi. Ať se hemží na zemi a ať se na zemi plodí a množí."

Bůh začal skrze Noéma, jeho rodinu a živé bytosti, které měl v Arše, realizovat znovuobydlení zeměkoule.
Vše, co dnes na zemi žije, pochází z Noémovy Archy - lidi i zvířata.

18Noém tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů, kteří byli s ním. 19Všechna zvěř, všechna havěť, každý pták, všechno, co se hýbe po zemi podle svých rodin, vyšlo z archy.
Na Arše zřejmě nic nechcíplo, Bůh dohlédl na to, aby se Jeho Stvoření uchovalo.

Začala nová kapitola lidstva i života na zemi. Mějme na paměti, že Noém a jeho rodina začínali s holýma rukama. To vysvětluje nálezy primitivních nástrojů. I když měli rozsáhlé znalosti z předpotopní doby, neměli žádné fabriky a dílny, kde by si mohli nechat vyrobit, co potřebovali. Zkuste se odstěhovat na pustý ostrov s pilkou a trochou ručních nástrojů. Ocitli byste se na úrovni primitivního obyvatelstva, o kterém si vědci myslí, že je staré statisíce, až milióny let. Ale k návratu do primitivní společnosti stačí katastrofa - třeba i jen vypnout elektřinu! Měli bychom se učit nebýt absolutně závislí na Pennymarketu, Lidlu a ostatních "supermarketech," které mohou při dlouhodobém výpadku elektřiny zavřít.


Jak dlouho trvala Potopa světa:

Gen 7:11: v 600. Roku, 2. Měsíc, 17. Den - začátek potopy
Gen 8:13-19: V 601. roku, 2. Měsíc, 27.den - vyšli z Archy, zem byla suchá.
Potopa sice trvala 40 dní, pak ale se 150 dní hladina držela 6,75 m nad vrcholky nejvyšších hor a další měsíce opadávala.
Potopa trvala 1 rok, 10 dní.
Noém byl v arše 1 rok, 17 dní. (Včetně týdne před potopou). Gen 7:4: "týden před potopou."


Ukradená hora:
Archa spočinula na horách Ararat - Hebrejsky "Urartu." (Gen 8:4). "Urartu" bylo království, které existovalo na Arménské planině v 9.-6. století př. nl. l. Zatímco dnes patří hora Ararat Turecku, původně patřila Arméncům. Ale od roku 1555 byla západní Arménie přidělena pod správu Ottomanského Turecka. Po staletích krutého utiskování arménských křesťanů muslimy, přes různé masakry arménského obyvatelstva, vyvrcholilo Turecké utiskování Arménců k arménské genocidě v letech 1. světové války. Turečtí muslimové zlikvidovali kolem 1,5 miliónu arménských křesťanů - mužů, žen a dětí, skrze kruté vyhlazovací procedury - pochody smrti, pracovní tábory, upálení, utopení… To mějme na paměti, když nějaký osel z Unie nebo z USA hlásá, že Islám je pokojné náboženství. Podle historika Ara Sarafian, populace Arménců byla v Západní Arménii (pod správou Turecka) před první světovou válkou přibližně 1,7 miliónu.[110]
Tento počet se propadl na 284,157 o dva roky později, v roce 1917.[111]
Navzdory zažitému pojmu "posvátná hora Ararat" tato hora není místem, kde Noémova Archa přistála.
Turci si přivlastnili Západní Arménii i s horou Aratat, ale je to jen obyčejná sopka. Obrázek: Velký a Malý Ararat, pohled z Jerevanu, hlavního města Arménie.

Proč Archu zatím nikdo nenašel?
1. Navzdory několika "objevům" (včetně fotografií z letadla), které tvrdí, že jsou objevem Archy, "sekulární věda" nepotvrzuje, že Archa spočinula na hoře Ararat. Dle mého názoru jsou všechny dosavadní "objevy" spekulace senzace-chtivých lidí, podobně jako je například podvrh "Turínského plátna."

2. Když zhodnotím situaci duchovně, nemusí být sice náhodou, že "posvátná hora Ararat," která v raném věku nového Zákona patřila pod správu arménských křesťanů, byla uzurpována do vlastnictví muslimů. ALE:
3. Zatímco je sekulární věda známa svými předsudky vůči Biblické věrouce, je to právě věda v rukou křesťana, který má rozumné vědecké vysvětlení:

Australský geolog Dr. Andrew A. Snelling přišel s odborným vysvětlením, které napadlo i mě, lajka. Čeho jsem si všiml - hora Ararat je sopka, která byla v minulosti činná. Každý výbuch přidal k jejímu vrcholu lávu a takto hora "rostla."

Dr. Snelling ODBORNĚ dokazuje "game-changer" - dnešní hora Ararat VZNIKLA SOPEČNOU ČINNOSTÍ AŽ PO POTOPĚ! TUDÍŽ ARCHU NA HOŘE ARARAT SOTVA NĚKDO NAJDE. Skvělý zdroj - zde.

4. Pokud by Archa opravdu spočinula na hoře Ararat, jak ji dnes známe, nebylo by pro posádku Archy vůbec nějak možné slézt bezpečně dolů po jejích příkrých stěnách.

5. Klíčem je text Genesis 8:4-5: … archa spočinula na HORÁCH Ararat - pohoří, které patřívalo Arménii, oblast dnešního východního Turecka.

6. Naskytuje se i možnost, že to, co Mojžíš při psaní příběhu Potopy světa nazval pohoří Ararat, může být jiná lokalita. (Raná po-potopní civilizace přišla do planiny Šinar (Gen 11:2 - dnešní Irák, kdysi Babylón) Z VÝCHODU.
Malý a Velký Ararat z Jerevanu, hlavního města Arménie.

Horský masiv, jehož součástí jsou sopky Malého a Velkého Araratu, je však na SEVER od planiny Šinar.

7. Pokud archa spočinula na nějaké hoře v pohoří dnešní "Arménské planiny," stejně ji někdo sotva najde:

A. Noém nejspíš archu rozebral na žádoucí stavební materiál, například na nábytek a domy své rodiny. Pamatujme, že Potopa vše zničila a Noém a jeho rodina začínali s holýma rukama. Archa byla skvělý zdroj opracovaného dřeva.
B. Pokud by z Archy něco zbylo, (osobně se přikláním k bodu A), sopečná činnost mohla Archu zavalit lávou a Archa mohla v lávě shořet.
C. Dřevo není tak trvanlivé, aby pod vlivem povětrnostních vlivů vydrželo 4,5 tisíc let, i když bylo impregnováno asfaltem či smolou.
D. Ledovec by Archu také neuchoval, protože se jeho led pohybuje a tak by pohyb ledu Archu postupně roztrhal a rozmetal.
E. Bůh by nález Archy nejspíš nedovolil, protože by se našlo dost lidí, kteří by z Archy, či z jejích pozůstatků udělali modlu.


ZÁVĚR:
Touto pasáží skončil příběh Božího soudu celosvětovou Potopou, který začal v Genesis 6. Po roce a sedmnácti dnech Noém s rodinou i zvířaty vyšli z Archy do nového, ale úplně jiného - a horšího světa. Ochranná vrstva vody ve vrchní vrstvě atmosféry zeměkoule během Potopy "vypršela na zem," a tak už země nebyla chráněna před kosmickými paprsky.
Skleníkový efekt příjemného, vyrovnaného podnebí, ideálního k životu, byl odstraněním této ochranné vrstvy vody zničen. Klesl tlak vzduchu a snížil se podíl kyslíku ve vzduchu i ve vodě. Tím se člověk při práci či fyzické aktivitě snadněji unaví. Voda teď byla také méně bohatá na kyslík (nižší tlak vzduchu s nižším podílem kyslíku dopravil do vody méně kyslíku), čímž teď byla voda méně bohatá na život. Podnebí je teď drsnější, s většími výkyvy teplot, bouřemi, sněhem, ledem, atd.

To byla cena, kterou lidstvo muselo zaplatit za svou rebelii proti Stvořiteli, který ví nejlépe, co je potřeba, aby vše fungovalo dobře. Když se lidé odvrátí od Stvořitele, nepolepší si, protože se odvrátí od zdroje moudrosti. Začnou pak dělat věci, které jim i společnosti škodí. To se už dnes zase děje - a hodně! Blíží se další Soud.

Bůh nemohl jinak, než soudit lidstvo, jehož smýšlení začalo být "bez přestání zlé" (Gen 6:5) a z Božího stvoření - ze zvířat i ze sebe, začali dělat "Frankenštajny," manipulací DNA. Vytvářením hybridní rasy mezi lidmi a padlými anděli (Gen 6:4), lidé radikálně zasáhli do Božího Stvoření. Začali křížit bytosti nejen uvnitř druhu (plemena, což je OK), ale začali křížit DRUHY. (Viz staré sochy například lva s křídly ve starém Babylónu nebo lidé s ptačí hlavou na malbách pyramid v Egyptě…). Jinými slovy, lidé začali Boží stvoření prznit a to Bůh nemohl tolerovat.

Noém se svou rodinou - pouhých osm lidí (2 Pet 2:5), byli zřejmě jediní, kteří si v té zkažené době uchovali vzácnou kombinaci víry ve Stvořitele a nebyli "zkříženi" s rasou padlých (zlých) andělů.
Bůh nezničil lidi, protože by byl krvežíznivý, ale protože ho lidé nejenom odmítli, ale začali ze sebe dělat jinou, bezbožnou rasu čirého zla tím, že se křížili s padlými anděli (Gen 6:4-5).

Bůh je však tak spravedlivý, a tak miluje své Stvoření, že dal Noémovi a jeho rodině novou příležitost. Nezničil je se zbytkem zkaženého světa! Skrze Noémovy syny, Bůh po Potopě znovuobnovil zalidnění světa a dal lidem příležitost psát novou kapitolu historie, která by měla být v pokání, skromnosti a vděčnosti za to, že je Bůh nevyhladil. Jak ale brzy uvidíme, soud Potopou nevyřešil problém HŘÍŠNÉ lidské přirozenosti, a lidé se brzy po Potopě zase začali odvracet od pravého Boha. Z Genesis 11 si můžeme spočítat, že Abraham se narodil 292 let po Potopě - a to už lidé zase tak modlařili, že Bůh musel vychovat NOVÝ národ, protože po-potopní národy byly už zase zkorumpované modlářstvím. Ten nový národ měl modlářskému světu svědčit o pravém Stvořiteli. Bůh k tomu použil ZÁZRAK skrze stařečka Abrahama, kterému se zázračně narodil syn Izák, když bylo Abrahamovi 100 let a Sáře 90.

Není vůbec na místě nějak odsuzovat Boha za to, že zničil svět Potopou. Nebylo jiného východiska. Kdyby Bůh nezasáhl, nechodili by dnes po světě lidé, ale hybridní, bezbožné příšery, které by vůbec nebyly "k obrazu Božímu," jak Bůh člověka stvořil. Byly by k obrazu satana, Božího odpůrce, který už byl odsouzen. Od té doby nám Bůh prokázal MNOHO milosti a TRPĚLIVĚ zadržuje přicházející soud, protože chce, aby každý člověk k Němu přišel - v pokání.

2. Petrův 3:9, NKJ: Hospodin neotálí se Svým slibem, jak si to někteří vysvětlují, ale prokazuje nám dlouhodobou trpělivost [přestože trpí, když vidí naše hříšné chování], neboť nechce, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.

Dojdou všichni pokání? Na smutném příkladu Potopy vidíme, že svévolní lidé, kterých je většina, k pokání nepřijdou - protože jsou svévolní. Ale Bůh dává šanci každému - i svévolníkům. Proto měl Bůh v plánu už před stvořením světa záchranu člověka skrze vykoupení Kristem na kříži. Jeho krev za nás! My jsme hříšní a sami sebe spasit nemůžeme. Kristus to udělal za nás a vykoupil nás tím nejdražším, co měl - svou vlastní krví! Každému člověku nabízí spásu jako dar (Efeským 2:8-9). Přichází totiž další SOUD - vylití Božího hněvu nad hříchy lidí - a jako před Potopou, většina lidí tomu nevěří. Přijde to nečekaně, (jako před Potopou - Mt 24:36-44; Lk 17:26-27) a proto bděme. Hledejme Boha, kráčejme s Kristem, a nedejme se od Boha ničím odtáhnout. Viz Olivetský diskors zde.


© 2008, 2012, 2017 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku...
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama