Potopa světa, souhrn Genesis 6-8 - část 8.

31. january 2018 at 16:33 | Milan |  Pro širší veřejnost

Potopa světa, souhrn Genesis 6-8 - část 8.


1. Hřích je nevyléčitelná, smrtelná a vysoce nakažlivá nemoc. Po Adamově prvním hříchu byli lidé postupně víc a víc zkorumpovaní. Člověk bez Boha nemá na hřích lék a spěje od lepšímu k horšímu = opak evoluce.

2. Doba od stvoření Adama do potopy světa trvala pouhých 1656 let - spočítáno z rodokmene Gen 5 + Gen 7:11: Noém byl 600 let starý, když přišla potopa = od Adama k potopě = 1056 + 600 = 1656 let!

3. Navzdory všeobecné zkaženosti, Bůh dal lidstvu šanci skrze Noéma. I dnes nám Bůh dává šanci uniknout přicházejícímu soudu - tentokrát ne potopou, ale 2. příchodem Krista, který provází Boží soud a obrovské katastrofy. Naší "Archou" je Ježíš Kristus.

4. Svět v době Noéma se nápadně podobal světu našemu: násilí, korupce, podvádění, okult a démonismus, populační exploze, vyspělá věda a technika...
5. Stav dnešní církve byl znázorněn dvěma odstrašujícími příklady:
1. Předpotopní doba, 2. Národ Izrael - s oběma to šlo z kopce, až byli souzeni.
Jako národ Izrael nepoznal první příchod Mesiáše, a Bůh předal úkol evangelizace světa církvi, dnes je organizovaná církev též velmi zkažená a nepoznává dobu blížící se druhému příchodu Krista.

Co mají tyto tři skupiny (předpotopní společnost, národ Izrael, církev) společného? Bůh zachránil věrný pozůstatek. To je i naše naděje - Nedejme se ovlivnit korupcí ve světě i v církvi. Zůstávejme věrni Bohu, vírou v Krista, který je naše Archa spasení. Jako Archa, on s námi bezpečně proplouvá světem, topícím se v hříchu.

Evoluce: jak může Potopa vysvětlit dobu ledovou, křídu, atd.?
Křída - velké usazeniny vznikly během potopy - sesuvy půdy a zmítajícími se masy vod.
Doba ledová: např. Hovindova teorie: Ledový meteor kolem -200°C explodoval ve sluneční soustavě, části dopadly na jiné planety, kde vytvořily ledové prstence. Části dopadly na zem, převážně přitaženy severním a jižním pólem - magnetismus země byl tenkrát větší (ubývá). Části komety probořily zemskou kůru - vytrysky podzemní prameny horké vody. Vybuchlý ledový meteor narušil vodní ochranný obal země = déšť. Meteor mohl přijít podle Božího načasování. Zjevení popisuje, že 2. příchod Krista bude provázen kosmickou katastrofou.

Jak vznikla po-Potopní pohoří? Když se vyprázdnily obrovské vodní rezervoáry, došlo k posuvům zemské kůry: na jedněch místech se propadla, na jiných protilehlé desky zemské kůry tlačily proti sobě a vytvořily pohoří, např. Mt. Everest - až na konci potopy, ne před potopou. Bible jasně říká, že celá zem byla pod vodou - Gen 7:17-20 - 15 loktů = 6.75 m

Kdyby se povrch země srovnal do roviny, je v oceánech dost vody, aby pokryla celou zemi do hloubky 2,4km.

Pokud atmosférický tlak byl tenkrát větší, do potopy ani pršet ani nemohlo.

Ropa
- obrovské tlaky v podzemních ložiscích svědčí o tom, že nemohou existovat déle než několik tisíc let, jinak by ty tlaky "vyprchaly."
- V roce 1971 vědci přišli na to, jak z kanalizačního odpadu vyrobit ropu za pouhých 20 minut - za pomoci zahřívání a tlaku. Laboratoř v Texasu vyrobila ropu za půl hodiny - ze zbytků slavnostní večeře Díkuvzdání :-).
- Zastánci evoluce tvrdí, že ropa pochází z organického materiálu - z těl dinosaurů, kteří byli pohřbeni a tlačeni zeminou pod ohromnými tlaky po milióny let. Přibývá však výzkumů, které dokazují, že k vytvoření ropy není potřeba mnoho času.
- Kreacionisté souhlasí, že ropa pochází z organické hmoty - ale došlo k tomu během Potopy - když miliardy rostlin a zvířat byly zavaleny ohromnými sesuvy půdy, způsobenými ohromnými proudy bouřilvých vod - to je "stlačilo" do ropy. K tomu došlo před 4400 roky, ne před milióny let.

Zkameněliny nasvědčují tomu, že je smrt překvapila živočichy za živa a nečekaně, např zkamenělina ryby pojídající menší rybu. Byla nalezena zkamenělá brontsauří i jiná vejce, a měkkýši - museli zkamenět rychle - ne během miliónů let, ale rychle, nečekaně, v podmínkách a tlacích způsobených obrovskou potopou a sesuvy půdy. Byly též nalezeny uzavřené zkamenělé ústřice na Mt. Everestu a jiných vysokých horách! To vylučuje údajné milióny let dlouhé období utváření zkamenělin z mrtvých těl (mrtvé ústřice jsou otevřené).

Praktickými pokusy bylo prokázáno, že zkameněliny se mohou utvořit rychle a není k tomu potřeba miliónů let!


Další fakta ve prospěch celosvětové Potopy:

1. Geologické útvary, jako Grand Canyon jsou lépe vysvětleny celosvětovou potopou, než evolucí. Kaňon byl vytvořen obrovskou masou prudce opadající, odtékající vody. Pokud jste si jako děti dělali u potoka hráze, víte, jak rychle je tekoucí voda mohla odnést, nebo si utvořit v písku jinou cestičku. Podobně - v obrovském měřítku - vznikly kaňony - masy prudce opadajících (odtékajících) vod vyvořily erozi velice rychle, během několika týdnů.

2. Byly nalezeny stromy vertikálně procházející několika tzv. geologickými sférami usazenin, přičemž každá sféra se podle teorie evoluce formovala několik miliónů let. Při potopě, např. v obrovském víru vody, se mohly vrstvy sedimentů různých druhů hornin, mající různou váhu, vytvořit v krátké době.

4. Zmrzlí mamuti a nosorožci.... na Sibiři, někteří ve stoje! = velmi rychle zmrzli - a příčinou smrti bylo udušení -"In theBeginning," Walt Brown, pg. 160:
Tento pán spočítal, že aby taková hromada masa, jakou je slon, mohla zmrznout za, řekněme
5 hodin, musela by okolní teplota klesnout na -200°C - což by mohlo být způsobeno ledovou kometou, které takové teploty mají. Na sibiřskom ostrově byli nalezeni pohromadě - zmrzlý velbloud - 4.5 m, mamut, bob-cat…
Na Antarktidě byly nalezeny pozůstatky lesů, měly dobře zachované listy, nebyly to zkameněliny.

5. Zemská osa byla jinak nakloněna (např. podle Stonehedge) - před 4,400 lety se Země kývala, jako by do ní něco uhodilo.

6. Některé planety mají veliké krátery, větší než Grand Canyon.
Komety: Obrovské kusy ledu, mrazivých -200 až -300ºC, velmi studené. Přitažlivost planety zrychuje kometu... rozprskne se jako sněhová koule vystřelená z kanonu.

Peleg = rozdělený - země byla rozdělená - Led tál => zvýšená hladina vody -> zvýšený objem CO2 => snížení délky života.

Syn Joktan = zkrácený
Noe byl v Arše, ledová kometa se rozprskla, některé ledové prsteny jsou kolem planet, některé fragmenty dopadly na Zem, většina fragmentů byla magneticky přitažena k pólům. Bylo zaznamenáno kývání zemské osy, zemská kůra praskla => podzemní vody vytryskly.

Super-studený led se snadno nabije elektrostatickým nábojem.

I dnes je zem bombardována kusy ledu velikosti náklaďáku - roztaví se však v atmosféře, než dopadnou na zem.

Aljaška - Nalezeny dinosauří stopy, zmrzlé kostry - teď je tam zima, ale před Potopou tam bylo příznivé podnebí. Začalo sněžit - zvířata nikdy sníh neviděla, nakonec zasněžena-udušena- během 5 hodin - potrava v žaludku nalezených mamutů byla stále zelená, ne strávená.

Potopa začala dobu ledovou.


Závěr: Jaký druh člověka jste?

A: Budu Bibli věřit, dokud někdo nedokáže, že se Bible plete.
B: Nebudu Bibli věřit, dokud někdo nedokáže, že se neplete.

Naštěstí výše zmíněné, věda, archeologie, historie i Bible sama svědčí o tom, že Bibli můžeme věřit.

Zdroje informací:
Bible: KRA, NBK, ČEP; Svatá Biblia - Roháčkov preklad; KJV - the Evidence Bible (Ray Comfort), NKJV with McArthur's commentary, NASV, JP Green Interlinear Bible; Biblesoft Interlinear Bible. Komentáře a studijní pomůcky: New Testament Greek, Elektronická Teologická knihovna: Word Search 7; PC Study Bible by Biblesoft.
Autoři: Chuck Missler: Learn the Bible in 24 hours; Hidden Treasures, Return of the Nephillim; John Phillips: Exploring Genesis, Exploring the Scriptures.
Kent Hovind: "The Hovind Theory:" What caused the flood?" Časopisy Answers in Genesis.
Další teologové: Chuck Smith, Ken Ham, Dave Hunt…© 2008, 2012, 2018 Milan Tachecí. Šíření nezměněné kopie je povoleno s příslušným odkazem na webovou stránku...
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama